Voda z Bělovské studánky je opět pitná

OTROKOVICE - Poslední provedené rozbory ze začátku října letošního roku prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro vodu pitnou, informovala server Zlin.cz mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Podle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je voda nezávadná nejen z hlediska mikrobiologických ukazatelů, nevyskytují se v ní koliformní bakterie, enterokoky ani bakterie Escherichia coli, ale také fyzikální a chemické a ukazatele splňují požadavky pro pitnou vodu.

„U zdejší vody byly jak po stránce mikrobiologické, tak po stránce chemické prokazatelně dodrženy požadavky vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,“ uvedl Jakub Hejtmánek z odboru životního prostředí a vodního hospodářství otrokovické radnice.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x