S efektivnějším svozem odpadu pomáhají ve Zlíně čárové kódy

ZLÍN - Čtečkou přečíst čárový kód na kontejneru a přiřadit k němu stav naplněnosti. Tyto úkony musejí již delší dobu provádět pracovníci Technických služeb Zlín předtím, než na korbu nákladního vozu vysypou obsah kteréhokoliv kontejneru na tříděný odpad. Proces i jeho výhody popsal serveru Zlin.cz mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Na základě zjištěných údajů jsou pak upravovány termíny svozů. Cílem je optimalizovat svoz tak, aby kontejnery nezůstávaly plné zbytečně dlouho,“ uvedl Melzer.

Na území města je celkem 426 stanovišť, na nichž je vždy umístěno několik kontejnerů. Nejvíce, 368 je na plast, na papír pak dalších 325. Na barevné sklo je pak k dispozici 272 kontejnerů a na sklo čiré jich je 193. K tomu ještě pár desítek kusů nádob na kov či bioodpad. Technické služby Zlín tak na svozu tříděného opadu musejí pracovat denně. Tomu odpovídají i náklady. A právě systém čárových kódů má pomoci tuto činnost optimalizovat.

„Od září byla na základě vyhodnocení zaplněnosti kontejnerů v první polovině roku zvýšena frekvence svozu na celkem 35 stanovištích. Jedná se o kontejnery na tříděný plast a tříděný papír. Byl přidán jeden svoz v týdenním cyklu. Pokud se tedy kontejner vyvážel dvakrát týdně, nyní se vyváží třikrát týdně,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch. Od 1. ledna navíc dojde ke zvýšení frekvence u dalších asi 90 stanovišť.

Systém sledování naplněnosti pomocí skenování čárových kódů a ručního přiřazování údaje o stavu naplněnosti je velmi jednoduchý a přitom funkční. „Existují i jiné systémy. Je možné využít vážení každého kontejneru, který je zároveň osazen RFID čipem komunikujícím s čtečkou na vozidle. Jde ovšem o nepoměrně nákladnější systém nejenom na pořízení, ale také na provozní údržbu. Námi zvolená varianta je nejjednodušší a s relativně nízkými pořizovacími i provozními náklady přináší výsledky se srovnatelnou přesností, jako jiné systémy,“ dodal Černoch.

I přes všechnu snahu ale stále platí, že ne každý kontejner je odvezen okamžitě po svém naplnění. Po městě je jich totiž rozmístěno 1 344. „Je tak dobré dodržovat několik zásad. Při větším množství opadu raději volit cestu na některý ze sběrných dvorů. A pokud je kontejner plný, neodkládat odpad, byť vytříděný, vedle něj, ale najít jiný, kam je možné vše uložit,“ uzavřel ředitel zlínských technických služeb.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x