Na udržení kvality krajských silnic musí kraj investovat ročně půl miliardy

ZLÍNSKÝ KRAJ – Specializovaná firma předala v minulých dnech Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) přehled zpracovaných výsledků hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy k 30. září 2019. V porovnání s předchozím ročníkem hodnocení se dařilo udržovat stav vozovek krajských silnic prakticky na stejné úrovni, sdělil serveru Zlin.cz Jan Vandík ze zlínského hejtmanství.

Poslední hodnocení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji, které bylo zpracováno specializovanou firmou k 30. září 2019, navazuje na řadu hodnocení z předchozích let. Průměrná „známka“ za celý kraj má letos hodnotu 3,39. V porovnání s loňským rokem (3,38) se tedy prakticky nezměnila a svědčí o tom, že se silničářům dařilo udržovat dosavadní úroveň kvality krajských silnic.

„Těší nás, že přibylo úseků, které jsou ve výborném stavu a mají tedy hodnocení 1. Podle posledního hodnocení se může nejvyšší kvalitou krajských silnic pochlubit okres Kroměříž (3,23), za ním následují okresy Zlín, Uherské Hradiště a Vsetín. Rozdíly však nejsou nijak výrazné,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

ŘSZK zadává nezávislé hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. třídy (tedy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje) každoročně. Zpracovatelem posudku byla specializovaná firma PavEx Consulting Brno. Její ředitel Luděk Mališ v komentáři k letošním výsledkům mimo jiné uvedl: „Je patrné, že velké opravy se zaměřují na nejvíce zatížené a porušené úseky silnic. Úseky s nižším dopravním významem jsou pak opravovány velkoplošnými vysprávkami, což sice zlepší provozní způsobilost vozovky a odstraní největší problémy ve sjízdnosti, ale výrazněji nezlepší klasifikaci takto opravených úseků. Celkově lze hodnotit vývoj stavu silnic v majetku Zlínského kraje z historického pohledu jako stabilní s mírně se zlepšující tendencí.“

Ředitel ŘSZK Bronislav Malý k hodnocení poznamenal: „Myslím, že se na zlepšování stavu krajských silnic v posledních letech významně projevovaly čerpané dotace z evropských fondů i ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ukazuje se nám, že bychom měli do silnic II. a III. třídy včetně mostů investovat ve Zlínském kraji každoročně kolem půl miliardy korun, aby zůstal zachován současný příznivý trend. To je rozsah prací, který jsme schopni zvládnout kapacitně a který je únosný i pro řidiče vzhledem k nezbytným uzavírkám, jež jsou se všemi rekonstrukcemi silniční sítě vždycky spojeny.“

Stav povrchu vozovek se hodnotí podle kritérií daných technickým předpisem TP 87. Vozovky jsou podle svého technického stavu zařazovány do pěti skupin: 1 – výborný stav, 2 – dobrý stav, 3 – vyhovující stav, 4 – nevyhovující stav, 5 – havarijní stav.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x