Magistrát oslavuje OSPOD, klienti to ale vidí jinak

ZLÍN - Podle zlínského magistrátu pracovnice Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který spadá pod Odbor sociálních věcí, vykonávají perfektní práci, serveru Zlin.cz to řekl mluvčí města Tomáš Melzer. Jenže řada klientů to vidí jinak.

Jak mluvčí magistrátu uvedl, Odbor sociálních věcí řeší zásadní věci například v rámci sociálních služeb, sociální práce nebo sociálně-právní ochrany dětí. „Sociálně-právní ochrana dětí je citlivým tématem, o kterém by se však mělo vědět. Děti musíme chránit od nežádoucích vlivů, které by je mohly nepříznivě zasáhnout do jejich života. Je potřeba říci, že pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí dělají výbornou práci. Tomu odpovídá fakt, že v roce 2018 bylo podáno na práci OSPOD celkem 15 stížností, 14 bylo nedůvodných a jedna byla vzata zpět,“ řekla tajemnice Magistrátu města Zlína Helena Eidová.

Mnozí lidé, kteří ale přišli s OSPODem do styku, to vidí diametrálně jinak. Často tvrdí, že socální pracovnice naopak svou práci moc dobře nevykonávají. „Řešila jsem na OSPOD svěření měsíční dcerky do své péče. Sociální pracovnice se mě zeptala, zda se o dceru starám a zda se o ni starám dobře. Odpověděla jsem jí, že ano a požádala jsem ji, ať si to k nám domů přijde osobně ověřit. Odvětila mi, že to není potřeba, že jí stačí, když jsem jí to řekla. Byla jsem z toho v šoku. Kdybych lhala, naprosto jednoduše mi to projde a nikdo se neobtěžuje to ověřit,“ konstatovala paní Eva Ž. Na práci pracovnic OSPOD si stěžuje i další žena, která si však nepřála zveřejnit své jméno, protože s OSPODem stále jedná. Redakce Zlin.cz její identitu ale zná. Na OSPOD podle svých slov řeší péči o své děti a opakovaně se prý setkává s naprostou liknavostí a neochotou sociální pracovnice. „Při místním šetření byly sociální pracovnice na mě i mou dceru velmi arogantní a následně se ve zprávě OSPODu objevily zcela překroucené informace, které jsem však takto já ani mé děti neuvedly. Celkově tedy nejsem s prací OSPOD spokojena,“ konstatovala nespokojená klientka.

Pracovnice OSPOD jsou přesvědčeny, že v případě sporů o děti, například při rozvodových řízeních, je důležité, aby rodiče jednali společně a samostatně. „Je třeba si uvědomit, že rodiče jsou rovnocennými nositeli rodičovské odpovědnosti, a je v zájmu jejich dětí, když jsou schopni o nich jednat společně a samostatně. Ze zkušenosti lze konstatovat, že přítomnost dalších osob při jednání může rodičovský konflikt vyhrotit, což má následně negativní dopad na zdravý vývoj dětí. Rodičovská odpovědnost je totiž nepřenositelná,“ prohlásila vedoucí Odboru sociálních věcí Jana Pobořilová. Podle advokátky Moniky Janouškové to ale nemusí být vždy pravda. „Zastupuji několik klientek, které si vyloženě žádají při jednání s OSPODem mou účast jak právního zástupce. Mají dojem, že jednání bez svého právního zástupce psychicky nezvládnou, mnohdy se děsí i samotného setkání s bývalým partnerem, který je třeba fyzicky či psychicky týral, nebo je zdatnějším řečníkem. V neposlední řadě se obávají, že při jednání na OSPOD dojde k uzavření pro ně nevýhodné dohody, která pak bude mít negativní dopad právě na jejich děti. Právní zástupce nemá snahu nabourávat se do rodičovské role, ale chrání jen zájmy svého klienta, potažmo jeho dětí,“ uvedla Janoušková. Toto potvrzuje i paní Marcela V., která uvedla: „Nedokážu si představit, že bych se jednání na OSPOD účastnila bez svého právního zástupce, jelikož i na samotném jednání jsem musela čelit útokům ze strany bývalého partnera, celá situace byla pro mě velmi psychicky náročná, a hlavně za přispění právní zástupkyně nakonec došlo na jednání OSPOD k uzavření dohody, která byla v zájmu mé dcery.“

Snaha sociálních pracovnic přimět rodiče k samostatnému jednání je prý mnohdy až za hranou. Je o tom přesvědčena například klientka OSPOD Jitka V. „Volala mi vedoucí OSPOD s tím, že mi jasně řekla, že pokud si na jednání vezmu svého právního zástupce, nebude mu umožněna přítomnost na jednání. Argumentovala tím, že druhá strana také nemá právníka a že by jednání nebylo vyvážené. Jsem z celého sporu s bývalým mužem natolik vyčerpaná, že jsem na to přistoupila a výsledkem bylo, že jsem ve stresu podepsala dohodu, která pro mě a mé děti může být v budoucnu velmi nevýhodná. Lituji toho a jsem rozhodnuta už tuto chybu nikdy neudělat,“ svěřila se serveru Zlin.cz paní Jitka V.

Podle advokáty Moniky Janouškové tímto jednáním OSPOD jsou lidé kráceni na svých právech. „Takových případů mám hned několik a klientky jsou z podobných výhrůžek nešťastné. Komunikace s OSPOD je ale velmi složitá,“ doplnila Janoušková. Vzpomněla také případ klientky Lindy P., která se už roky marně snaží o výměnu sociální pracovnice s tím, že ji považuje za podjatou. „Konkrétně zde existují důvodné pochybnosti, že se tato sociální pracovnice přátelí s protistranou i v osobním životě. Dodnes však mé klientce nebylo vyhověno, přitom by tím došlo ke zklidnění celé situace,“ uvedla Janoušková. Dodala, že když jako právní zástupce dorazila na předem domluvené jednání na OSPOD, kde se měla řešit žádost o výměnu sociální pracovnice, vedoucí odboru jí sdělila, že se s ní odmítá bavit a vykázala ji z budovy. Když to advokátka odmítla s tím, že odejde až poté, co obdrží protokol o jednání, vedoucí oddělení na ni zavolala strážníky. Ti ovšem na místě pochopili, že se advokátka nedopustila žádného protiprávního jednání, a tak nemohli nic dělat. „Počkali se mnou na konec pracovní doby a poté jsme společně z budovy OSPOD odešli. Byl to zcela nadbytečný výjezd Městské policie Zlín, kterým OSPOD celou situaci naprosto nepochopitelně vyhrotil, situaci nezvládl a měl podle mého jediný cíl – zastrašit mě. Já se ale zastrašit nenechám a své klienty budu nadále bránit ze všech sil,“ uzavřela Janoušková.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x