Nový informační systém zlepší komunikaci mezi záchranáři a nemocnicemi

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nový informační systém za více než 10 milionů korun zprovoznila Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Systém umožní rychlou a efektivní komunikaci a přenos informací o pacientech mezi záchranáři a čtyřmi nemocnicemi Zlínského kraje, tedy Krajskou nemocnicí T. Bati, Kroměřížskou nemocnicí, Uherskohradišťskou nemocnicí a Vsetínskou nemocnicí, uvedla pro server Zlin.cz mluvčí zlínského hejtmanství Adéla Kousalová.

„Význam záchranné služby a urgentního příjmu v procesu nemocniční péče neustále roste, proto jsem velmi rád, že se nám tento projekt podařilo zrealizovat, navíc opět s výrazným přispěním evropských peněz. V současné době se nám z evropských fondů na projekty ve zdravotnictví daří čerpat stovky milionů korun,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek během slavnostního představení nového systému.

„Nový systém nám pomůže vyřešit mnoho záležitostí, které nás tížily. Kromě jiného i to, že nyní již budeme moci komunikovat také s hluchoněmými pacienty. Chtěl bych proto poděkovat Radě Zlínského kraje, že nám umožnila tento projekt realizovat, a dále také mým spolupracovníkům, nemocnicím a dodavatelským firmám, bez nichž by nebylo možné dotáhnout projekt do funkčního stavu,“ doplnil Josef Valenta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Díky novému systému budou moci záchranáři získat zdravotní údaje o pacientovi z výše uvedených nemocnic již v průběhu cesty do místa zásahu. Tyto údaje jim poskytnou důležité informace o zdravotním stavu pacienta (například jaké léky v průběhu hospitalizace užíval, zda je pacient alergik, zda má implantován kardiostimulátor, jaká jiná onemocnění má a podobně), čímž se urychlí a dále zkvalitní poskytování přednemocniční neodkladné péče v místě zásahu.

V případě, že je pacient po ošetření transportován do nemocnice, využije posádka sanitního vozu další funkcionalitu tohoto systému – Avízo pacienta. Ta umožňuje z místa zásahu odeslat do příslušného zdravotnického zařízení zásadní informace o zdravotním stavu převáženého pacienta.

Dalším stupněm systému, navazujícím na Avízo, je svolávání lékařských týmů v rámci nemocnice. Především u závažných stavů se tak specializované týmy urgentních oddělení mohou v předstihu připravit na příjem pacienta. Tento systém zrychlí převzetí pacienta od záchranářů a přispěje k zefektivnění navazující nemocniční péče.

Pro záchranáře je při jejich práci velmi důležitá zpětná vazba. Jde o informace, zda pracovní diagnóza stanovená v terénu při vlastním zásahu je následně potvrzena v nemocnici po provedení dalších odborných vyšetření. Proto došlo při vzniku tohoto systému k vytvoření komunikačních uzlů, které umožňují oprávněným osobám získat konečnou diagnózu pacientů transportovaných záchranáři do zdravotnických zařízení. Tyto údaje budou následně vyhodnocovány a poslouží ke zvyšování erudice zdravotníků při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Jak už bylo uvedeno, součástí projektu bylo rovněž zavedení systému, kdy pomocí speciální aplikace v mobilním telefonu mohou na území Zlínského kraje lidé se sluchovým a řečovým postižením intuitivně komunikovat s operátory zdravotnického operačního střediska.

Celková hodnota investice činila 10,461 milionu korun a byla z 90 % financována evropskými fondy (IROP 6).

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x