Rozpočet kraje na příští rok počítá s přebytkem 80 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rozpočet Zlínského kraje na příští rok projednali krajští radní a doporučili krajským zastupitelům jeho schválení. Sestaven je jako přebytkový, server Zlin.cz o tom informoval Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Krajský rozpočet počítá s celkovými příjmy 14 miliard 512 milionů 796 tisíc korun a celkovými výdaji 14 miliard 432 milionů 796 tisíc korun. Přebytek rozpočtu tak činí 80 milionů korun.

„Držíme se zásady, že v době ekonomického růstu by měl být rozpočet přebytkový. Díky tomu se nám podaří dosáhnout efektivního a vyváženého hospodaření i klesající zadluženosti Zlínského kraje. Nepočítáme totiž s čerpáním žádného úvěru, naopak plánujeme splatit jistiny úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 142 milionů korun,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop, zodpovědný za krajské finance.

Nejvýznamnější položku navrženého rozpočtu v oblasti vlastních příjmů tvoří příjmy ze sdílených daní, a to 4,1 miliardy korun. Ve srovnání s letošním rokem došlo u daňových příjmů k jejich k navýšení o 610 milionů korun. U výdajů jsou nejvýznamnějšími položkami finanční transfery určené na přímé vzdělávání ve výši osm miliard korun a dále transfery pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1,345 miliardy korun. Dofinancování sociálních služeb bylo posíleno rovněž vlastními zdroji Zlínského kraje, a to částkou 92 milionů korun. Z celkových výdajů tvoří téměř jednu desetinu kapitálové (investiční) výdaje, konkrétně jde o 1,369 miliardy korun.

Rada zároveň doporučila zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na období let 2021 – 2025. Celkové příjmy výhledu jsou pro toto období rozpočtovány v objemu 14 miliard korun ročně. Celkové výdaje jsou plánovány na úrovni 14 až 15 miliard ročně a zahrnují jak běžné provozní výdaje, tak i kapitálové výdaje určené na významné investiční akce.

Rozpočet na příští rok i střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 – 2025 budou krajští zastupitelé schvalovat na svém zasedání 16. prosince.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x