Problémy obyvatel Valašských Klobouk se město snaží postupně řešit

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Zdravé město Valašské Klobouky uspořádalo pro své občany veřejné fórum naposledy v roce 2018 a další chystá na rok 2020. V mezičase vyvíjí snahy o řešení podnětů a problémů, které lidé při fóru označili jako nejdůležitější, serveru Zlin.cz to uvedla mluvčí města Lenka Zvonková.

Některá z témat pokročila vpřed, na některých se pracuje, u jiných ovšem není podniknutí dalších kroků v možnostech města.

Co se týká rozvoje cykloturistiky, jde o téma, ve kterém se městu podařilo učinit největší rozvoj. „Letos byl otevřen nový úsek cyklostezky Bevlava, který propojil města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice. Na valašskokloboucké straně byl otevřen dvoukilometrový úsek cyklostezky s asfaltovým povrchem. Po své trati má 1,3 kilometru v režimu cyklostezky, 653 metrů v režimu cyklotrasy a jeden most přes Klobučku. Celkové náklady na výstavbu činily 16,2 milionu korun. Investice je podpořena z přeshraničního operačního programu INTERREG V – A SR – ČR. Součástí projektu byla rovněž rekonstrukce 152 metrů cyklotrasy v ulici Koželužská, která rozšířila městskou páteřní cyklostezku,“ konstatovala Zvonková.

V červnu byla také podána žádost o dotaci za Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko na cyklostezky a cyklotrasy v členských obcích. Ve Valašských Kloboukách by se mohla v případě úspěšnosti zrealizovat cyklostezka ze sídliště Palackého na Trhovisko, cyklotrasa na Královec, úsek cyklotrasy v Koželužské, cyklotrasa Důbrava i cyklotrasa Ekopark.
Uskutečnila se také přestavba nového bikeparku v ulici Luční a zrealizovala se akce Týden mobility. Zastupitelé také vyjádřili spolku Klobucké stezky podporu ve snaze budovat singletrackové trasy. Byl zadán a zpracován projekt na jejich stavbu.

Obyvatelé Klobouk si přáli také vybudování pobytového hospice. Zařízení typu pobytového hospice má provoz plně hrazený pojišťovnou a k jeho zřízení musí vydat souhlas kraj. Vzhledem k tomu, že současná kapacita lůžek je dostačující, nebylo by možné povolení získat. „Hledali jsme tedy jinou cestu k zajištění péče pro nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí, a to formou mobilního hospice. Na našem území služby nově poskytuje Mobilní hospic Strom života. Město jeho fungování podpořilo dotací 15 tisíc korun a nabídlo také propagaci jeho služeb a pomoc s vyhledáním vhodného nájemního prostoru pro zázemí,“ sdělila Zvonková.

V rámci veřejného fóra llidé také poukázali na potřebu rekonstrukce vestibulu a sociálního zařízení kina Svět. Kino v nedávné době prošlo modernizací kinosálu, promítací techniky, ozvučení i sedadel. Letos byla s přispěním Státního fondu životního prostředí dokončena rekonstrukce vzduchotechniky a zateplení obvodových zdí v celkové hodnotě 4,2 milionu korun. Další rozsáhlá investice do rekonstrukce vestibulu a toalet nebyla z finančních důvodů možná.

V souvislostí s obnovou dřevěnic vznikla loni architektonická studie na obnovu dřevěnice v ulici Soukenická, na úrovni hlavní křižovatky na Poteč a Brumov. Autorem studie je architekt Zdeněk Fránek, který navrhl mimo jiné i podobu známé pozorovatelny Durch. Moderní dřevěnice by se měla stát novým turistickým cílem a propojovat galerijní a společenský prostor. „V současné době se čeká na vyhlášení vhodného dotačního titulu, ze kterého by mohla být stavba v kombinaci dřeva a skla spolufinancována,“ doplnila Zvonková.

Lidé si také přáli pořízení zasněžovací techniky pro lyžařský areál Pechancovy lúky. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti bude vypracován investiční záměr, který obsáhne studii proveditelnosti investiční akce i odhad nákladů, které by si samotná výstavba zasněžování vyžádala.

Obyvatelé města poukázali rovněž na potřebu startovacích bytů pro mladé. Město je ale aktuálně nemá v investičním záměru a není ani možnost jejich finanční podpory ve formě dotací. V tuto chvíli jsou Ministerstvem pro místní rozvoj podporovány tzv. vstupní byty, které jsou obdobou bytů sociálních. Ve Valašských Kloboukách byly s podporou IROP vybudovány čtyři nové sociální byty v podkroví domu s pečovatelskou službou, a to za 4,2 milionu korun.

Lidé také volali po osvětlení cyklostezky. Během stavby městské páteřní cyklostezky byla provedena příprava na budoucí osvětlení, je tedy položená chránička a vedení elektrického napětí a jsou nachystány také body pro umístění sloupů. Náklady na pořízení 33 bodů veřejného osvětlení jsou vypočteny na jeden milion korun.

Co se týká podpora R49, město Valašské Klobouky výstavbě této rychlostní silnice vyjadřuje podporu. „Vzniklo memorandum, které podepsali představitelé samospráv ze správní oblasti obce s rozšířenou působností a také zástupci významných zaměstnavatelů v regionu. Významnější vliv na vývoj stavby nadregionálního významu však město ze své pozice nemá,“ dodala Zvonková.

Obyvatelé města chtěli zajistit i vyčištění a zlepšení koryta Klobučky. V uplynulých letech bylo koryto Klobučky vyčištěno v rámci akce Ukliďme Bílé Karpaty. Letos byly před otevíráním nového úseku cyklostezky odklizenynánosy nepořádku, které v korytě zanechala blesková povodeň. Uskutečnilo se také jednání s Povodím Moravy o potřebnosti zlepšit celkový stav i břehové porosty koryta Klobučky, k řešení zatím nedošlo.

V seznamu TOP 10 problémů se objevilo opakovaně také znečišťování ovzduší lokálními topeništi. „Město pro občany uspořádalo osvětovou besedu a apelovalo na ně i ve svých komunikačních kanálech. V souvislosti s novelizací, která uzákonila možnost provádět kontroly kotlů v domácnostech, se uskutečnila velká informační kampaň v médiích, město už tedy k pořádání dalších besed nepřistoupilo. Odbor životního prostředí od roku 2017 přijal a řešil pět podnětů týkajících se porušení povinností provozovatele stacionárního zdroje vytápění,“ uzavřela Zvonková.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x