Cesty do škol ve Valašských Kloboukách by měly být o něco bezpečnější

VALAŠSKÉ KLOBOUKY -Do kloboucké školky a školy budou pěší chodit po bezbariérových chodnících a dobře osvětlených místech pro přecházení. Město Valašské Klobouky začíná s budováním druhé etapy projektu Bezpečné cesty do školy, která žákům i veřejnosti zkvalitní trasy v ulicích Dlouhá a Školní, serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí města Lenka Zvonková.

V rámci projektu bude zrekonstruován přechod pro chodce, vznikne nové parkoviště, bude upravena křižovatka a nebudou chybět ani příčné prahy ke zpomalení dopravního provozu. Stavba parkovacích stání u mateřské školy byla právě v těchto dnech zahájena.

„V první fázi projektu město vystavělo na vlastní náklady parkoviště a chodník pod základní školou. Nyní navazujeme další etapou, která si vyžádá investici více než 10 milionů korun. Díky úspěšné žádosti se nám až 85 % uznatelných nákladů vrátí formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ popsala starostka Eliška Olšáková. „Čekají nás práce na podstatných úsecích, které napojí školská zařízení na páteřní bezbariérovou trasu městem. Zbudujeme nový chodník v ulici Dlouhá, zrekonstruujeme stávající chodník v ulici Školní a provedeme další úpravy křižovatek a míst pro přecházení,“ dodala.

Aktuálně byla zahájena výstavba parkoviště v ulici Dlouhá pod mateřskou školou. Počítá se s šestnácti kolmými stáními, z nichž jedno bude vyhrazeno handicapovaným a jedno rodičům s kočárky. „Stavba se uskuteční v nadcházejících týdnech v závislosti na počasí. Kvůli pohybu stavební techniky bude u mateřské školy částečně omezen provoz, a proto prosíme řidiče i obyvatele o trpělivost,“ uvedl Radek Bařinka, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje.

V příštím roce bude pokračovat budování více než 800 m2 nového chodníku v Dlouhé ulici, a to v úseku od školky až po ulici Kopec. Jeho součástí bude také křižovatka, která ulici spojí s novou lokalitou k individuální bytové výstavbě. Na Školní bude zrekonstruováno 470 m2 stávajícího chodníku pro pěší, který dostane bezbariérové úpravy i novou zámkovou dlažbu. Chodník bez bariér povede rovněž od základní školy směrem k autobusové zastávce.

Dnešní přechod pro chodce pod školou bude zrekonstruován a nově osvětlen a přilehlá křižovatka ulic Školní a Dlouhá se dočká kompletní stavební obnovy. Další dvě bezpečná a osvětlená místa pro přecházení pak vzniknou pod mateřskou školou a také při odbočení do ulice Mlýnská, kde sídlí dům dětí a mládeže. Na komunikacích v okolí škol budou vytvořeny vyvýšené zpomalovací prahy ze žulových kostek.

Připravena je ještě třetí a finální část projektu Bezpečné cesty do školy, avšak Státní fond dopravní infrastruktury obsažené úseky nepodporuje, a proto bude město hledat jiné vhodné zdroje financování. V tomto výhledu je rekonstrukce křižovatky ulic Dlouhá a Sušilova, rekonstrukce komunikace vedoucí ke školní kuchyni a sportovnímu areálu školy, výstavba parkoviště u základní školy i oprava chodníku k domu dětí a mládeže.