Baťův kanál je připravený na zahájení sezony

Baťův kanál je připraven na sezónu. Foto: Povodí Moravy
ZLÍNSKÝ KRAJ - Šest měsíců mělo povodí Moravy na přípravu Baťova kanálu na hlavní plavební sezonu. Za tuto dobu byly dokončeny opravy Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou - Vnorovy, uskutečnila se pravidelná kontrola a údržba plavební hloubky, vyčištění a seřízení plavebních komor, výstavba servisních stání pro služební plavidla a zahájení výstavby nového přístaviště u Starého Města a vodohospodáři už začali opravený úsek opět napouštět, serveru Zlin.cz to sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Se vzrůstajícím lodním provozem v říčních či kanálových úsecích je nutné věnovat stále více pozornosti a také finančních prostředků na údržbu či obnovu této vodní cesty. Aby nedocházelo k omezování provozu, je nutno většinu oprav provádět mimo dobu, kdy je hlavní turistická plavební sezona, což značně komplikuje provádění prací a prodlužuje termíny realizací jednotlivých oprav či staveb. „Ukončením hlavní plavební sezony 2020 tak byla ihned zahájena příprava na bezproblémové zahájení letošní hlavní plavební sezony. I v tak krátkém a stavebně nepříznivém období se povedlo realizovat řadu významnějších i drobných akcí. Baťův kanál je tak připravený na tradiční zahájení hlavní plavební sezony na začátku května,“ řekl generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák.

Největší stavební akcí byla oprava opevnění Baťova kanálu u Veselí nad Moravou. Obliba této vodní cesty a rostoucí návštěvnost si vybírá svoji daň. Vysoký provoz vede k poškozování břehového opevnění vlivem abraze, sesouvání břehů, zvětšování nátrží a narušování stability podélných ochranných hrází. Práce mimo koryto budou probíhat i v průběhu plavební sezony.

Pro novou plavební sezónu budou rovněž připravena tři nová pevná servisní stání u plavebních komor ve Veselí nad Moravou, Vnorovy I. a Vnorovy II. V současnosti navíc Povodí Moravy dokončuje servisní stání v Sudoměřicích a Spytihněvi. Jedná se o servisní stání určené k bezpečnému krátkodobému i dlouhodobému stání nejen pro správce vodního toku, ale i pro složky Integrovaného záchranného systému a Státní plavební správu zajišťující dozor na vodní cesty a plavbu. Plynule probíhají práce i na novém přístavišti Kunovský les, které umožní krátkodobé a střednědobé stání u Starého Města.

Průběh loňského roku, během kterého postihly naše území povodně v červenci a říjnu vedl k zanesení dolních i horních rejd plavebních komor. „Po povodních došlo k výraznému zanesení rejd plavebních komor Nedakonice, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou, Vnorovy I. a naplavení dvou štěrkových lavic pod plavební komorou Kunovský les. Vše jsme před startem letošní hlavní plavební sezony vytěžili a odstranili,“ doplnil ředitel místně příslušného závodu Povodí Moravy v Uherském Hradišti Pavel Cenek. 

Těsně před zahájením nové plavební sezony vodohospodáři vyčistili horní i dolní ohlaví (prostory chodu vzpěrných vrátní a nápustných zařízení) na všech 13 plavebních komorách a provedli údržbu a seřízení technologií plavebních komor.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x