Budoucnost teplárny v Uherském Hradišti: zvítězí varianta se spalovnou odpadu?

Teplárna v Uherském Hradišti. Foto: Město Uherské Hradiště
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uherské Hradiště se ve spolupráci s místní teplárenskou společností CTZ snaží zbavit dosavadního paliva v teplárně. Ta v současné době spaluje uhelný prach, který by měl být v budoucnu nahrazen jiným palivem nebo palivovým mixem.

O modernizaci teplárny v Mařaticích se rozhodlo v prosinci roku 2019, kdy zastupitelé města schválili uzavření memoranda. V něm se město a společnost MVV Energie CZ dohodly, že jejich společným cílem je ukončení spalování uhlí a přechod na takové palivo nebo kombinaci paliv, které zlepší stav životního prostředí a zároveň zajistí stabilní cenu tepelné energie.

Jednotlivé varianty řešení vyhodnotili odborníci z Ústavu procesního inženýrství VUT v Brně, kteří své závěry a doporučení představili ve studii. Už teď byla vyloučena varianta spalování biomasy, stejně jako stávající uhelná varianta.

Nakonec zbyly tři varianty, které jsou z pohledu města realizovatelné a mají i přijatelné ekonomické parametry. V jednom případě se jedná o čistě plynovou variantu, která je v dalších dvou případech doplněna o zařízení na energetické využití odpadu. Právě varianta spalovny odpadu se zatím jeví jako nejvýhodnější.

Osobně si myslím, že v tuto chvíli ještě nejsme schopní přiklonit se k jedné konkrétní variantě. Z mého pohledu je nyní ve hře jak varianta se ZEVO, tak také čistě plynová. Na základě studie můžeme pouze zúžit počet uvažovaných variant a následně musíme vést relevantní diskuzi o té, kterou jako město budeme preferovat,” uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Cílem modernizace teplárny je také zajištění ekonomické realizovatelnosti budoucího řešení a splnění environmentálních kritérií. Zanedbatelný není ani názor občanů města. „ V úvahu beru i fakt, že v loňském roce více jak 2 000 občanů města podepsalo petici, ve které poukazovali na možná úskalí, pokud bychom zvolili jinou než čistě plynovou variantu. Než budu schopný udělat sám za sebe rozhodnutí, budu potřebovat další informace, abych vše mohl objektivně posoudit,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha.

Na to, že je třeba brát v úvahu právě názor obyvatel Uherského Hradiště, poukazuje například opoziční zastupitel města Michal Dvouletý, který vedení uherskohradišťské radnice vyzval k vypsání místního referenda. „Připravovaná modernizace teplárny v Uherském Hradišti je jedním z nejzásadnějších rozhodnutí, které ovlivní život v našem městě na dlouhé desítky let dopředu. Je proto správně, aby to byli právě občané města, kteří sami rozhodnou, jestli má být součástí této modernizace také vybudování spalovny komunálního odpadu pro celé Uherskohradišťsko,” uvedl Michal Dvouletý.

Diskuze o budoucnosti paliva byla zahájena v pondělí a nyní se povede v jednotlivých orgánech města. Konečné rozhodnutí se očekává v závěru roku, kdy je naplánována Valná hromada CTZ.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x