Cenu ředitelky Vsetínské nemocnice převzali Jan Zemek a Tereza Šindlerová

Vsetínská nemocnice ocenila úspěšné maturanty. Foto: Nemocnice Vsetín
VSETÍN - Již šestým rokem uděluje Vsetínská nemocnice ocenění úspěšným maturantům oboru zdravotnický asistent Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín. Letošní rok nebyl výjimkou.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v úterý 15. června 2021 v Domě kultury Vsetín. Vsetínská nemocnice a MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín jsou dlouhodobými partnery nejen při výuce, ale také se společně podílejí na vzdělávacích, náborových, preventivních či společenských akcích.

Loňský rok byl vzhledem k epidemiologické situaci složitý jak pro zdravotní personál, tak pro maturitní ročníky škol. Vsetínská nemocnice je za pomoc studentům velmi vděčná. Poděkování však patří nejen studentům, ale také vedení školy a pedagogickým pracovníkům za dlouhodobou spolupráci s naší nemocnicí nejen v této nelehké době,“ říká Ing. Věra Prousková ředitelka Vsetínské nemocnice. „S velkou radostí jsem předala Cenu ředitelky Vsetínské nemocnice do rukou absolventů Terezy Šindlerové a Jana Zemka, kteří byli oceněni za jejich pracovní nasazení nejen v průběhu odborné praxe, ale i v rámci nařízené pracovní povinnosti, za velmi empatický přístup k pacientům, plnění pracovních povinností a také za dobrovolnickou činnost. Návrhy na ocenění studentů mi předkládají vrchní sestry, které se studenty přicházejí v době jejich praxe nejvíce do styku,” dodává Věra Prousková.

Slavnostní akt proběhl v Kulturním domě města Vsetín za přítomnosti vedení školy v čele s ředitelem Mgr. Martinem Metelkou, vyučujících, rodičů, příbuzných maturantů, ale také ředitelky Vsetínské nemocnice, Ing. Věry Prouskové, MBA, starosty města Vsetín Mgr. Ing. Jiřího Růžičky a vedení nadačního fondu Masarykova gymnázia.

Studentům, kteří mohli pomoc v boji s epidemii v lékařských zařízeních, byla v loňském roce nařízena pracovní povinnost na základě usnesení Vlády ČR. ,,V době pandemie došlo ke snížení personálu nemocnice z důvodu nařízených karantén či samotné nemoci, proto jsme potřebovali posílit naše řady a zajistit bezproblémový chod,“ říká Bc. Bohdana Bambuchová, vrchní sestra interního spojeného lůžkového fondu. ,,Studenty Terezu a Honzu jsem navrhla na ocenění za jejich milý přístup k pacientům, ochotu pomoci zdravotníkům i pacientům a jejich viditelný zájem vzdělávat se v praxi,“ dodává Bohdana Bambuchová.

Studenti docházeli do nemocnice i několikrát týdně a museli se vypořádat s obtížnými podmínkami a řadou nových situací. Někteří z nich odpracovali v nemocnici více než 200 hodin a za to jim právem náležela pochvala ředitele školy.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x