Demolice rožnovského kina je ukončena. Na místě bude stát kulturní centrum

Místo kina bude stát v Rožnově kulturní centrum. Foto: web města Rožnov pod Radhoštěm
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Téměř měsíc trvala kompletní demolice budovy bývalého kina a většiny přilehlých zpevněných ploch, které se nacházely na ulici Bezručova. V následujících měsících zde bude probíhat stavba kulturního centra. Realizace stavebních prací na hlavní stavbě a úpravě venkovních prostor začnou již v příštím týdnu, téměř ihned po Velikonocích. V úterý 12. dubna bylo stavebním firmám předáno staveniště. Stavba kulturního centra by měla být včetně zkušebního provozu dokončena a předána do užívání na sklonku roku 2023.

Demolice budovy kina začala v první polovině března 2022. Likvidovalo se vnitřní vybavení, sociální zázemí a následně přišlo na řadu bourání samotné budovy a okolních zpevněných ploch. Tento proces trval téměř měsíc, kdy bylo nutné také odvézt i sejmutou ornici mimo staveniště. „Samotná demolice probíhala dle plánu, za což jsem velmi rád. Jediná nečekaná změna přišla až na samotném konci demoličních prací. Realizační firma narazila na staveništi na železobetonové kolektory, které tvořily odbočovací ramena ze stávajícího nefunkčního topného kanálu a které nebyly zaneseny v žádných podkladech ani projektové dokumentaci. Tyto kolektory byly z prostoru staveniště odstraněny a odvezeny,“ popsal proces místostarosta města Jiří Melcher.

V úterý 12. dubna 2022 proběhlo předání staveniště dalším dvěma firmám, které začínají realizovat další fázi stavby kulturního centra. Na místě bývalého kina se sešli zástupci stavební firmy, která realizuje hlavní stavbu, zástupci firmy, která zajišťuje realizaci venkovních prostor a sadových úprav, zástupci města, hejtman Zlínského kraje, autorský dozor za ARCHTEAM, technický dozor a odpovědná osoba za BOZP.

V nynější fází se přesouvá k bodu realizace stavby hlavní budovy, ta by měla začít v příštím týdnu, téměř ihned po Velikonocích. „Kontrolní dny stavby absolvujeme každý týden, abychom měli perfektní přehled o průběhu realizace a o případných změnách, které mohou nastat při stavbě kulturního centra. Včera jsme si předali staveniště a přesouváme se k další fázi. Realizační firma bude začínat s přemístěním oplocení tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při stavebních pracích, proběhne nájezd těžké techniky a začnou probíhat zemní výkopové práce. S menším zpožděním (s ohledem na realizaci zemních prací) budou pak zahájeny i úpravy venkovních prostor,“ uvedl za odbor investic MěÚ Rožnov Marek Moll. Kulturní centrum by mělo být dokončeno ke sklonku roku 2023.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x