Hejtmanství chce ušetřit na energiích. Na čtyřicítku krajských budov nainstaluje solární panely

Foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj nainstaluje na téměř čtyři desítky budov, které jsou v jeho vlastnictví, fotovoltaické elektrárny. Hejtmanství chce tímto krokem snížit náklady na energie. Instalace solárních panelů za více než 100 milionů korun by měla začít už v příštím roce.

Přestože na kraj a jeho organizace energetická krize nedolehla v plné výši, protože máme ceny energií zafixované, nehodláme čekat, až náklady několikanásobně vzrostou. Okamžitě jsme na růst cen reagovali a teď přicházíme s prvním opatřením. Všechna místa, kde chceme fotovoltaiku instalovat, budou mít povolení distributorů elektrické energie k připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti s možností prodeje přebytků vyrobené energie,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Z celkového počtu 39 projektů se 17 týká organizací z oblasti školství, 11 ze sociální oblasti, 7 ze zdravotnictví a 4 z kultury. Objekty pro umístění fotovoltaických elektráren vytipovala na základě odborného posouzení Energetická agentura Zlínského kraje. Projekty jsou nyní ve fázi příprav, realizovány budou jen v případě schválení žádosti o dotaci Ministerstvem životního prostředí.

Žadateli budou příslušné příspěvkové organizace, přičemž administraci pro ně zajišťuje Energetická agentura Zlínského kraje. Po schválení žádostí budou zpracovány investiční záměry akcí a následně zahájena jejich samotná realizace, která se předpokládá v roce 2024,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje pro strategický rozvoj Lubomír Traub.

Předpokládané souhrnné náklady na realizaci a přípravu akcí činí 108 milionů korun, z toho by 73 milionů korun měla pokrýt dotace, zbylou část dofinancují ze svých zdrojů Zlínský kraj a příspěvkové organizace.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x