Hospodářská komora slouží podnikatelům i za nouzového stavu

Zdroj: Archiv Zlin.cz
ZLÍNSKÝ KRAJ - Hospodářská komora Zlínského kraje chce být svým členům i ostatním podnikatelským subjektům v regionu nablízku také v obtížných dobách koronavirové pandemie. I když některé své aktivity musela v důsledku vládních nařízení do určité míry omezit nebo i zrušit, dál pilně pracuje a nabízí podnikatelům svou podporu.

„Museli jsme v tomto období zrušit všechny semináře, které jsme měli připraveny pro podnikatele z regionu. Velký zájem byl například o seminář týkající se elektronické evidence tržeb a její třetí a čtvrté vlny, ale shromažďování většího počtu osob v tomto čase není možné,“ říká ředitelka KHK ZK Iveta Táborská. Komora proto dává větší důraz na informovanost svých členů prostřednictvím pravidelných týdenních e-mailů a svůj informační servis nabízí rovněž na facebooku. A místo seminářů začala doporučovat tzv. webináře, tedy semináře, které mohou sledovat jejich přihlášení účastníci online na internetu. Již první z nich – Dopady Covid 19 na pracovněprávní vztahy – měl 7. dubna na dvě desítky účastníků.

„Nezbylo nám než pozastavit realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců členů hospodářské komory. Jde o ucelené vzdělávací kurzy podle konkrétních potřeb firmy, například manažerské dovednosti, účetnictví, personalistika, jazykové vzdělávání. Jednáme s ministerstvem o možnosti vzdělávání internetovou formou, ale zatím bez úspěchu. Ministerstvo nám u tohoto projektu nepovolilo přechod na internetovou formu a poskytovatel dotace zatím vyžaduje dodržení fyzické účastni školených osob,“ uvedla Táborská.

V dubnu se neuskuteční ani plánovaná akce Girl´s Day na podporu technického vzdělávání pro studentky druhých a třetích ročníků gymnázií, při které se měly dívky seznamovat s moderním technologickým vybavením některých firem, aby názorně viděly, že odborná technická práce není jen pro kluky. Musela se stopnout rovněž soutěž vícegeneračních týmů Talent pro firmy.

Během nouzového stavu však KHK ZK nadále provozuje ve svém sídle ve Zlíně, Vavrečkova 5262 (23. budova továrního areálu), kontaktní místo pro výběr mýta, službu ověřování původu zboží (pro vývozce do zemí mimo EU) nebo službu Czech pointu. „Určitá komplikace je jen v tom, že je nyní naše budova zavřená. Klient nám musí zavolat a my si pro něj přijdeme ke vchodu,“ upozornila ředitelka KHK ZK.

Zaměstnanci KHK ZK dál pracují na dlouhodobých projektech, které jsou všechny zaměřeny na podporu firem v oblasti zaměstnanosti. Například se v těchto dnech dokončuje Příručka pro zaměstnance a zaměstnavatele v oblasti mateřské a rodičovské dovolené. V rámci projektů Predikce trhu práce a Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje se sbírají současná data z trhu práce. Získávají informace o současné situaci telefonicky nebo pomocí dotazníkových šetření. Výsledky vyhodnocují a předávají k dalšímu zpracování a využití Hospodářské komoře ČR.

„Úspěšný byl v minulých dnech projekt HK ČR Zachraň práci, který řešil v mimořádné situaci půjčování zaměstnanců mezi různými firmami,“ uvedla Iveta Táborská. Menším živnostníkům, kteří nemají vlastní datovou schránku, může při elektronické komunikaci s úřady velmi pomoci projekt HK ČR Podej to za mě. Spočívá v tom, že tito podnikatelé mohou na základě vystavené plné moci využívat datovou schránku třetích osob, které ji mají zřízenou. Hospodářská komora oslovila profesní komory advokátů, daňových poradců, účetních a auditorů s prosbou o spolupráci a poskytování služeb v rámci projektu Podej to za mě za snížené ceny, popř. zdarma. Na internetových stránkách HK je nově umístěn webový formulář, který slouží pro tento účel jako elektronická plná moc.

Aktuální informace o současném dění, praktická doporučení a důležité kontakty najdou zájemci na internetových stránkách www.khkzk.cz.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x