I přes koronavirovou pandemii přibylo v Kroměříži podnikatelů

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Kroměříž)
KROMĚŘÍŽ - Ve správním obvodu Obecního živnostenského úřadu v Kroměříži v loňském roce navzdory omezením, které přinesla pandemie koronaviru, mírně přibylo podnikatelů. K 31. prosinci 2020 jich úřad evidoval 12 230, serveru Zlin.cz to oznámil mluvčí města Jan Vondrášek.

„Z celkového počtu podnikatelů bylo 10 166 tuzemských fyzických osob, 166 fyzických osob ze zahraničí, 1889 tuzemských právnických osob (firem) a devět zahraničních právnických osob,“ upřesnil vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Miroslav Ševčík. Ke konci roku 2019 odbor evidoval 12 199 subjektů, z toho 1863 právnických osob.

Spektrum podnikajících zahraničních osob zůstává již řadu let téměř neměnné. Z cizinců jsou nejvíce zastoupeni občané Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu, méně pak z Itálie, Chorvatska či Polska. Podle Ševčíka je pozitivní, že do podnikání ve složitém období stále vstupují noví lidé. „Loni bylo evidováno 322 nových subjektů. V roce 2019 jich bylo 327. Čísla jsou tedy i přes nepříznivou situaci téměř shodná. Nebyly zaznamenány ani zásadnější výkyvy v období první či druhé vlny pandemie. Nelze ovšem opomenout skutečnost, že na vlastní žádost bylo zrušeno 278 oprávnění a 555 živností bylo dočasně přerušeno. Ale bylo rovněž 183 případů, kdy podnikatelé své přerušené živnosti naopak v průběhu loňského roku znovu aktivovali,“ poznamenal Ševčík.

Ke konci minulého roku úřad evidoval celkem 19 320 živností. Číslo je vyšší, než je počet podnikatelů, neboť jeden podnikatel může mít více živností. Nejvíce bylo živností volných (10 106), dále 6079 živností řemeslných, 1645 živností vázaných a 1490 živností koncesovaných. Ke konci roku 2019 úřad evidoval celkem 19 033 živností. Ve všech kategoriích živností úřad oproti předchozím letům eviduje nárůst jejich počtu.

Ve správním obvodu kroměřížského živnostenského úřadu je evidováno celkem 3269 provozoven, z toho 2347 provozoven patří místní podnikatelům. „Smutnou skutečností však je, že řada z nich byla kvůli epidemiologickým opatřením dlouhou dobu uzavřena a držela se jen díky vlastním rezervám a určité podpoře státu. V Kroměříži a místních částech bezesporu pomohla i finanční pomoc od kroměřížské radnice,“ doplnil Ševčík.

Živnostenský úřad eviduje i podnikatele v zemědělství. Těch bylo k počátku roku 2021 evidováno celkem 383, meziročně o tři více. Z tohoto počtu bylo 310 fyzických a 73 právnických osob.

Živnostenský úřad loni kontroloval 180 podnikatelů, z toho 167 fyzických a 13 právnických osob. „Návštěvy podnikatelů byly s ohledem na opatření proti pandemii výrazně zredukovány. Na určitou dobu byly kontroly zastaveny zcela, v jednodušších případech probíhají on-line,“ připomněl Ševčík. V oblasti kontrol plnění povinností plynoucích ze živnostenského zákona bylo uděleno 16 sankcí blokovým příkazem na místě v celkové částce 12 200 korun. „Tato porušení spadala především do méně závažné administrativní oblasti, jako je špatné nebo nedostatečné označení sídla či provozovny, nedodržování zákonných termínů oznamování změn vůči úřadu a podobně. K závažnějšímu porušení zákona patřil jeden případ neoprávněného podnikání a jeden případ porušování kontrolního řádu při neposkytnutí součinnosti. Za tato porušení byla udělena sankce v celkové výši 39 tisíc korun,“ doplnil Ševčík.

Při kontrolách plnění povinností podle zákona o ochraně spotřebitele nebyly zjištěny nedostatky. „Z výsledků vyplývá, že v našem regionu se můžeme chlubit slušnými a poctivými podnikateli. Tento stav trvá již řadu let,“ konstatoval Ševčík. Podle něj ale někdy přesto nastávají situace, kdy spotřebitelé nejsou úspěšní se svými reklamacemi, nebo občas neuváženě podepíší smlouvy s neodbytnými prodejci energií či poskytovateli telekomunikačních služeb. Proto živnostenský úřad díky vedení radnice pro občany již řadu let ve svých prostorách zajišťuje bezplatnou spotřebitelskou poradnu. Pokud se některý spotřebitel cítí chováním podnikatele poškozen, může i v roce 2021 přijít pro radu vždy druhou středu v měsíci v čase od 11.00 do 15.00 hodin.

--> --> --> --> -->