Inspekce životního prostředí provedla loni ve Zlínském kraji 802 kontrol a uložila 100 pokut za téměř čtyři miliony korun

Foto: Logo CIZP
ZLÍNSKÝ KRAJ - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 896 kontrol, což je o 324 více než v roce 2018 (16 572) a uložila 2532 pravomocných pokut (o 11 méně než v roce 2018) v celkové výši 112 329 717 korun. Jak si vedl v tomto ohledu Zlínský kraj, referoval serveru Zlin.cz Tomáš Augustin, ředitel OI ČIŽP Brno.

Na jednoho inspektora připadlo v roce 2019 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (878), což je několikaletý trend. Inspektoři z Oblastního inspektorátu Brno provedli ve Zlínském kraji 802 kontrol a uložili 100 pravomocných pokut v celkové výši 3 964 066 korun.  

Celková výše pokut vzrostla oproti roku 2018 o více než 12 milionů korun. „V roce 2019 se počet kontrol, i díky podnětům přijatých od veřejnosti, zvýšil. To potvrzuje vysoký kredit, který Česká inspekce životního prostředí u občanů má a také skutečnost, že veřejnosti není lhostejné, co se s životním prostředím děje. V historii úřadu patřil rok 2019 z hlediska splnění všech parametrů a kritérií mezi velmi dobré roky,“ řeklErik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska uložili nejvyšší pokutu inspektoři z Oblastního inspektorátu (OI) ČIŽP v Plzni. Její výše činila osm milionů korun a uložena byla společnosti TORESO CB s.r.o. Ta porušila zákon o odpadech tím, že v průběhu roku 2016 uložila na pozemek v k. ú. Mýto v Čechách přes 82 tisíc tun stavebních odpadů, které od roku 2015 přijímala od stavebních společností v Plzeňském kraji, a odstranila je v rozporu se zákonem o odpadech. Druhou nejvyšší pokutu pět milionů korun uložili inspektoři z OI Praha fyzické osobě podnikající, Jindřichu Frýdlovi za to, že na pozemky v k. ú. Chýně a Chrášťany u Prahy převzal a neoprávněně uložil přes 214 tisíc m3 odpadu. Třetí nejvyšší sankci ve výši čtyř milionů korun dostala od inspektorů z OI České Budějovice společnost H – Agrana s.r.o. za nedostatečná opatření proti šíření kůrovce v lesích na Českobudějovicku.

Nejvyšší pokuta vyměřená OI ČIŽP Brno ve Zlínském kraji byla 150 tisíc korun společnosti Technické služby Zlín, s.r.o. za sesuv odpadů mimo zabezpečené těleso skládky. „V důsledku nedodržení předepsaného sklonu svahů skládky došlo ve třech místech k utržení a sesuvu odpadů i mimo zabezpečený prostor skládky izolovaný těsnící fólií. Je zřejmé, že provozovatel nedodržoval technologický postup skládkování daný provozním řádem,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel OI ČIŽP Brno. Druhou nejvyšší pokutu 123 465 korun uložili inspektoři Městysu Osvětimany za porušení vodního zákona. Třetí nejvyšší sankci 100 tisíc korun dostala společnost AM INTERIÉR, a.s. za provoz kotelny bez povolení, neprovedení měření emisí lakovny a dřevovýroby a nepředání souhrnné provozní evidence.

Inspektoři provedli také 558 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 174 pokutových řízení a uložili pravomocné pokuty ve výši 919 050 korun. Zabaveno bylo 70 162 živých exemplářů CITES a 2027 neživých (výrobky). Nejvýznamnější akcí roku 2019 byla operace Lovec zaměřená na nelegální chov chráněných druhů, především šelem (rys, vlk, medvěd, vydra), tetřevů, tetřívků, losů atd. Inspektoři zpracovali pro potřeby orgánů činných v trestním řízení na dvě desítky rozsáhlých odborných vyjádření.


Vysoké číslo zabavených živých exemplářů je způsobeno kauzou záchytu úhořího monte na letišti v Praze Ruzyni (18 kg monte bylo tvořeno cca 70 000 exempláři úhořích larev).

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x