Kotlíkové dotace: odpovědi na nejčastější dotazy

Foto: Jiří Balát
ZLÍNSKÝ KRAJ – Začátkem minulého týdne spustil Zlínský kraj příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Jestliže nevíte, jak na to, nebo si nejste jisti, zda se vás dotace týkají, třeba vám pomohou odpovědi na nejčastější dotazy, které jsme pro vás připravili.

Kdo si může požádat o dotaci?
Žadatel musí být majitelem nebo spolumajitelem nemovitosti ve Zlínském kraji a zároveň v nemovitosti fyzicky trvale bydlet, nemusí v ní ale mít trvalý pobyt.

Jaký původní zdroj musím mít, abych mohl o dotaci požádat?
Musíte mít starý kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5, kotlíkové dotace nejsou určeny na výměnu starých plynových kotlů, kamen a elektrokotlů. 

Co si mohu nainstalovat?
Nový zdroj tepla musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií, původní zdroj je možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu ruční nebo automat, anebo za plynový kondenzační kotel (plynové kondenzační kotle musí být vyměněny do 30. 4. 2022 nebo musí být do 30. 4. 2022 sjednaná závazná objednávka).

Co mám dělat, pokud nemám počítač nebo internet ani nikoho, kdo by mi s vyplněním žádosti pomohl?
S přípravou žádosti a potřebných příloh a následně i s vyúčtováním budou žadatelům nápomocni v území pracovníci místních akčních skupin a regionalisté okresních měst. Kontakty na zpracovatele žadatelům poskytnou na obecních úřadech, případně jsou uvedeny na webových stránkách kraje nebo na stránkách jednotlivých obcí.

Co dělat, pokud moje domácnost není nízkopříjmová?
Pokud není domácnost nízkopříjmová, tzn., že maximální výše čistého průměrného příjmu na osobu domácnosti v roce 2020 přesáhla 170 900 Kč, není žadatel způsobilý pro krajský dotační program, ale má možnost podat si žádost v programu Nová zelená úsporám na Státním fondu životního prostředí.

Jak mám předložit žádost?
Žádost se vyplňuje elektronicky. Nejprve je potřeba se zaregistrovat, následně žádost vyplnit a elektronicky odeslat. Poté, co žadatel obdrží potvrzení o odeslání žádosti, žádost vytiskne, podepíše a spolu s přílohami doručí osobně, poštou nebo do datové schránky Zlínského kraje nejpozději do 31. 8. 2022 do 17 hodin. Datum a čas přijetí elektronického formuláře žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí.

Co mám dělat, pokud nemám na výměnu zdroje dostatečné množství finančních prostředků?
Po uzavření smlouvy si může příjemce za určitých podmínek zažádat o zálohu ve výši 60 % dotace.

Kdy mohu předložit vyúčtování?
Vyúčtování může být předloženo až po uzavření smlouvy, předpoklad je na začátku roku 2023. 

Kolik peněz mohu získat?
Žadatel může získat až 95 % celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně 180 000 Kč v případě výměny za tepelné čerpadlo, 130 000 Kč za kotel na biomasu a 100 000 Kč za plynový kondenzační kotel.

Musím mít kotel do 31. 8. 2022 vyměněný?
Ne, nemusíte. Na realizaci výměny bude mít žadatel dostatek času, výměna musí být uskutečněna do dvou let od uzavření smlouvy, v odůvodněných případech bude možné tento termín prodloužit.

Mohu si požádat o dotaci, pokud již výměna zdroje proběhla?
Ano, pokud výměna proběhla po 1. 1. 2021.

Co si mohu nechat proplatit v rámci dotace?
Způsobilé výdaje zahrnují mimo nákladů na nový zdroj tepla i výdaje na otopnou soustavu, stavební úpravy, úpravy komínového tělesa a revize do data uvedení nového zdroje do provozu.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x