Kraj podpoří sociální oblast částkou přesahující 10 milionů korun

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍNSKÝ KRAJ - Dotace sociálním službám k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 ve výši 9,76 milionu korun schválili na svém zasedání krajští zastupitelé, kteří rovněž odsouhlasili individuální dotace organizacím zajišťujícím projekty na podporu osob s duševním onemocněním ve výši 795 tisíc korun, server Zlin.cz o tom informovala Adéla Čuříková z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Sociálním službám na území Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb v příštím roce poskytneme dotace v celkové výši 9,76 milionu korun. Finance rozdělíme mezi organizace DECENT Hulín, Diakonii Valašské Meziříčí, Charitu Uherské Hradiště, Charitu Uherský Brod a PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče Uherské Hradiště,“ upřesnila statutární náměstkyně Hana Ančincová, která je zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Žádost o dotaci v Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 bylo možné podávat v termínu od 1. října 2020 do 15. října 2020 prostřednictvím aplikace KISSOS (Krajský informační systém sociálních služeb). Zlínský kraj obdržel od sedmi poskytovatelů sociálních služeb 10 žádostí o dotaci. Finanční podporu kraj poskytne šesti sociálním službám poskytovaných pěti poskytovateli sociálních služeb. Ostatní poskytovatelé nesplnili kritéria programu.

„Dále jsme na Zastupitelstvu Zlínského kraje schválili finanční podporu pro Charitu Uherské Hradiště a obecně prospěšnou společnost CSP Zlín, mezi které rozdělíme dotace ve výši 795 150 korun. Tyto organizace se podílejí na realizaci reformy psychiatrické péče v České republice, v rámci které poskytují a rozvíjejí aktivity pro skupinu lidí s duševním onemocněním,“ doplnila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Aktivity a služby organizace doposud realizovaly za přispění finančních prostředků z Evropské unie. Toto financování bylo ukončeno v říjnu 2020 a následně se předpokládá počátkem roku 2021 financování z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. Financování překlenovacího dvouměsíčního období zajistí Zlínský kraj.

--> --> --> --> -->