Kraj vylepšil Akční plán rozvoje sociálních služeb

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍN - Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2020, respektive dílčí změny v síti poskytovaných sociálních služeb, k nimž průběžně dochází na základě aktuálních potřeb v resortu sociálních služeb.

„Část změn se děje v rámci procesu transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením, protože dnes už nejsou takové požadavky na tento typ služby. V současné době je situace taková, že pokud se narodí dítě se zdravotním postižením, tak rodina se opravdu stará, a to i v případech, kdy děti potřebují tu nejnáročnější péči. A proto je potřeba jiných typů služeb. Domovy pro osoby se zdravotním postižením byly dříve plné lidí s mentálním postižením. Od jedné maminky vím, že když se jí před patnácti lety narodil syn s Downovým syndromem, dostala automaticky dotaz, jestli si ho nechají, nebo ho rovnou dají do ústavu. Vůbec to nechápala. Ten chlapec vyrůstá společně se svými sourozenci, je naprosto přirozeně začleněn do rodiny a nikdo si nedovede představit, že by měl vyrůstat mimo svůj domov,“ řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Změny, které zastupitelstvo schválilo, se dotknou domovů pro osoby se zdravotním postižením: např. bude vznikat chráněné bydlení v Morkovicích pro 7 uživatelů, kam budou přecházet lidé z Domova pro osoby se zdravotním postižením ze Zborovic.

Také se o tři lůžka sníží kapacita v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka, které spadá pod Služby města Kroměříže. „Počet lůžek se i zde postupně snižuje, protože nejsou plně využity. Nyní se tato lůžka proměňují na sociální službu podpora samostatného bydlení. „Je prokazatelné, že lidem, kteří z domovů pro osoby se zdravotním postižením přešli do chráněného bydlení, se citelně zlepšily jejich schopnosti a dovednosti díky tomu, že namísto života v ústavní péči mohou žít přirozený život, zvládat své běžné povinnosti a mnohem aktivněji využívat svůj čas,“ řekla radní Michaela Blahová.

V Bystřici pod Hostýnem nyní také nově vzniká sociálně terapeutická dílna coby služba potřebná v procesu transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením, protože klienti zde mohou během dne rozvíjet své schopnosti. Provozovatelem bude Naděje – Otrokovice.

„V sociálních službách dochází poměrně často a z různých důvodů ke změnám, na což musíme reagovat. Všechny změny, k nimž průběžně dochází, musí být krajským zastupitelstvem schvalovány, a tím i aktualizovány v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb,“ sdělila radní Blahová.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x