KRAJSKÉ VOLBY 2020: Koalice Trikolora – Soukromníci – Nezávislí zahájila svoji kampaň

ZLÍNSKÝ KRAJ - Koalice Trikolora – Soukromníci – Nezávislí odstartovala v pondělí 29. června 2020 svoji kampaň před podzimními krajskými volbami ve Zlínském kraji. Serveru Zlin.cz to oznámil Michal Dvouletý, předseda Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor a člen Zastupitelstva Zlínského kraje.

„Věřím, že z říjnových krajských voleb vzejde nové zastupitelstvo, které bude mít od voličů jasný mandát namířit kormidlo směřování našeho kraje správným směrem a vrátit věci do normálu. Vyzývám současné vedení Zlínského kraje, aby už neprovádělo žádná zásadní rozhodnutí, protože jsem přesvědčen o tom, že ztratilo důvěru veřejnosti,“ uvedl primář Jaromír Bernátek, lídr kandidáty Trikolora – Soukromníci – Nezávislí.

Koalice podle něj nabízí voličům jasnou alternativu k současnému stylu vedení Zlínského kraje. „Náš program je postaven na zodpovědnosti, odbornosti a otevřeném jednání vůči občanům. Naši kandidátku tvoří významné osobnosti, odborníci s bohatými zkušenostmi a lidé, kteří jsou připraveni pracovat tak, aby se nám všem ve Zlínském kraji skvěle žilo. V našem kraji potřebujeme řešit mnoho problémů, nikoliv jen jedno téma. Jsme připraveni napravit chybná krajská rozhodnutí a s použitím zdravého selského rozumu vrátit věci do normálního stavu,“ uvedl primář Jaromír Bernátek, který působí jako předseda okresního sdružení České lékařské komory. I z tohoto důvodu se chce soustředit především na oblast zdravotnictví.

„Máme zcela konkrétní představu, jak skutečně pomoci zdravotnictví v našem kraji. Vytvoříme novou koncepci rozvoje zdravotnictví, protože ta, kterou vytvořilo současné krajské vedení, představuje jeho devastaci. Místo virtuální reality kolem nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích okamžitě zahájíme modernizaci skutečné Krajské nemocnice T. Bati v jejím současném areálu. Ihned začneme s realizací výstavby nového pavilonu interny a připravíme projekt modernizace celé této nemocnice. Bude to rychlejší, levnější a v ,pokoronavirové´ době bezpečnější řešení, nežli stavba monobloku s mnoha riziky pro pacienty i zdravotníky. Zároveň tak zachráníme stávající okresní nemocnice a ponecháme jim autonomii. V neposlední řadě ukončíme agresivní a silovou komunikaci současného krajského vedení vůči nemocnicím a novým férovým přístupem vrátíme úctu lékařům, sestrám i pacientům,“ vysvětlil primář Bernátek hlavní priority v oblasti zdravotnictví s tím, že dnešní vedení Zlínského kraje svou (ne)činností promarnilo čtyři roky času.

„Voličům představíme jasný plán, jak uzdravit Zlínský kraj. Považujeme za důležité nasměřovat klíčové investice do oblasti zdravotnictví, dopravy, školství a bydlení. Jsme zodpovědní k budoucím generacím a chceme, aby Zlínský kraj byl skvělým domovem nejen pro nás, ale i pro naše děti. Zároveň zastavíme megalomanské projekty a zabráníme tak hrozícímu ekonomickému kolapsu,“ uvedl krajský zastupitel Michal Dvouletý, který bude hájit barvy koalice z druhého místa.

Koalice odle Dvouletého nabízí lidem ve Zlínském kraji transparentní rozhodování. „Odmítáme současný způsob jednání, vládu jednoho muže, manipulace, urážky a netoleranci k názorům jiných. Hejtmanství otevřeme veřejnosti tak, aby znovu sloužilo všem lidem, nikoliv individuálním mocenským zájmům. Zajistíme transparentnost každého jednání kraje včetně veřejné informovanosti o každé utracené koruně,“ dodal Michal Dvouletý s tím, že v tuto chvíli dokončují jednotliví garanti konkrétní programové priority, které koalice představí v průběhu letních prázdnin.

Velký důraz bude koalice věnovat jak podpoře ředitelů a učitelů škol včetně volnočasových aktivit dětí, tak i investicím v oblasti dopravy, spojených s revizí současného nehospodárného konceptu veřejné dopravy Zlínského kraje. „Chceme, aby autobusové a vlakové spoje jezdily tehdy, kdy je lidé skutečně potřebují, a takto ušetřené peníze investujeme do oprav a údržby krajských silnic,“ dodal Dvouletý, který zdůraznil, že zásadní změny bude potřeba provést rovněž v péči o seniory a handicapované osoby tak, aby byla posílena nabídka jak pobytových, tak terénních služeb v kraji.

Další důležitou oblastí bude oblast bezpečnosti, jejíž vysokou odbornost garantuje bezpečnostní a mediální expert Ivo Mitáček, který byl dlouhé roky výraznou tváří při prezentaci složek integrovaného záchranné systému ve Zlínském kraji. „Chci náš kraj lépe připravit na hrozby a nebezpečí, které mohou v budoucnu ohrozit nejen obyvatele regionu, ale také citlivé zdroje, strategické cíle a prvky kritické infrastruktury. Chci posílit zabezpečení všech základních složek integrovaného záchranného systému jako jednoho ze základních pilířů naší ochrany a pomoci. Chci posílit vybrané ostatní složky integrovaného záchranného systému pro případnou pomoc ke zvládání mimořádných nebo krizových situací. Mým cílem je také prevence, vzdělávání a připravenost občanů, kde základním stavebním kamenem je otevřená komunikace,“ řekl Ivo Mitáček, dnešní zastupitel a předseda kontrolního výboru statutárního města Zlín.

Se sloganem, že i Valašsko patří do Zlínského kraje, bude první čtveřici kandidátů této koalice uzavírat podnikatel Radim Červenka z Vidče. „Zlínský kraj nemůže končit na Syrákově! Jsem hrdý na to, že pocházím z Valašska, ale bohužel každý den narážím na to, jak hejtmanství na tuto část kraje úplně zapomíná. Týká se to nejen dopravy, ale také školství, sportu, kultury a dalších oblastí. Nyní nám kraj chce navíc sebrat naši nemocnici ve Valašském Meziříčí, čemuž chci zabránit,“ uvedl Radim Červenka, který vstoupil do politiky proto, aby se v ní nejen mluvilo, ale hlavně něco konkrétního dělalo. „O podpoře sportu mluví před volbami každý, ale potom jak se říká.. skutek utek…. Náš plán je jasný, podpořit trenéry i modernizaci sportovní infrastruktury tím, že zdvojnásobíme finanční prostředky, které má kraj určeny na podporu sportu,“ dodal Radim Červenka.

Koalice zároveň představila složení kandidátní listiny, se kterou se chce ucházet o přízeň voličů. Na kandidátní listině bude sedm starostů, jeden místostarosta, 20 členů zastupitelstev měst a obcí, 32 vysokoškoláků, lékaři, pedagogové, sportovci, hasiči, živnostníci apod. Kompletní kandidátní listinu představí koalice v průběhu měsíce července.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x