Krajský úřad se v pondělí 20. dubna otevře veřejnosti, avšak s novými pravidly

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
ZLÍN - Od pondělí 20. dubna je obnoven provoz Krajského úřadu Zlínského kraje ve stanovených úředních hodinách, ale za přísnějších hygienických podmínek, informovala server Zlin.cz mluvčí zlínského hejtmanství Adéla Kousalová.

V souladu s vládním usnesením krajský úřad upřednostňuje kontakt písemný, elektronický (datovou schránkou, e- mailem) či telefonický před osobním. Není-li výjimečně možné vyřídit záležitost těmito způsoby, doporučuje vedení krajského úřadu občanům, aby si svou osobní návštěvu předem dohodli se zaměstnancem a mohli tak co nejrychleji své záležitosti vyřídit. Všichni zaměstnanci úřadu jsou dostupní na telefonních linkách a e-mailových adresách uvedených ve zveřejněném  telefonním seznamu úřadu.

„Přístup do budov krajského úřadu bude umožněn pouze osobám, které budou mít domluvenou schůzku s konkrétním zaměstnancem nebo uvolněným členem zastupitelstva a osobám za účelem podání,“ uvedl Milan Štábl, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje.

Pult podatelny je nově vybaven ochranným sklem, v prostoru Expozice v přízemí budovy 21  budou od 20. dubna dočasně zřízena tři oddělená jednací místa s ochrannými zástěnami z průhledného plastu. U vstupu do budovy i před podatelnou jsou umístěny bezkontaktní stojany pro dezinfekci rukou. Přepážka na informacích, pult a sklo v podatelně, jednací místa v Expozici i tlačítka výtahů, dveřní madla a kliky, jsou několikrát denně dezinfikovány.

„Žádáme občany, kteří budou muset úřad navštívit, aby se neshlukovali a dodržovali nařízení dvoumetrových rozestupů. Na rozdíl od minulosti budou pro účely případného trasování zaznamenávány na informační přepážce o navštěvující osobě některé identifikační údaje, proto do budovy nebudou vpuštěny osoby bez dokladu totožnosti. Do úřadu nebude umožněn vstup ani osobám bez roušky nebo jiné ochrany dýchacích cest,“ doplnild Petr Kedra, vedoucí odboru kanceláře ředitele.

Všechna tato organizační a technická opatření přijal Krajský úřad Zlínského kraje na základě nařízení a doporučení Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví s cílem chránit své zaměstnance i návštěvy úřadu před onemocněním COVID-19 a budou platit až do odvolání.

--> --> --> --> -->