Krajští radní prodloužili investiční akci „Nová krajská Baťova nemocnice“

Budova č. 26 prochází rekonstrukcí. Foto: KNTB
ZLÍNSKÝ KRAJ – Radní Zlínského kraje doporučili krajskému zastupitelstvu schválit prodloužení realizace investičního záměru Nová krajská Baťova nemocnice (IZ NKNTB). Ukončení investiční akce se tím odkládá do roku 2040. Krajské zastupitelstvo bude tento bod projednávat na zasedání v pondělí 13. září.

Prodloužení IZ NKNTB Zlínskému kraji otevírá cestu pro další jednání se společností UNIMEX GROUP a.s. o budoucím využití pozemků ve Zlíně-Malenovicích, které od firmy koupilo bývalé vedení kraje. Prodej pozemků ve Zlíně-Malenovicích je totiž ve smlouvě podmíněn výstavbou nové nemocnice. V případě nedodržení podmínek má společnost nárok na odstoupení od smlouvy, smluvní pokutu 10 milionů korun, náhradu škody v plné výši a navrácení pozemků. Jednání mezi smluvními stranami stále probíhá.

„Podmínky, za kterých bývalé vedení kraje uzavřelo smlouvu, jsou pro kraj značně nevýhodné. Odložení investičního záměru v čase bylo jediným legitimním řešením, jak se vyhnout sankci
a současně vyvázat finanční prostředky alokované na stavbu nové nemocnice,“
zdůvodnil rozhodnutí Rady hejtman Radim Holiš.

Finanční prostředky ve výši 2,7 miliardy korun, alokované z rozpočtu kraje na výstavbu nové nemocnice, budou použity na investiční akce ve zdravotnictví, zejména do nutných oprav v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

„Stav budovy interny vyžaduje okamžité řešení. Výstavba nového centrálního pavilonu v areálu nemocnice je nezbytná a chceme ji financovat ze zdrojů původně alokovaných na výstavbu nové nemocnice,“ řekla náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová, odpovědná za oblast zdravotnictví.

Předpokládaná výše nákladů na výstavbu nového centrálního pavilonu činí 2 až 3 miliardy korun.

„Na rozdíl od výstavby nové nemocnice půjde o bezpečnou investici, kterou si Zlínský kraj i Krajská nemocnice Tomáše Bati mohou dovolit. Pokud bychom schválili výstavbu nové nemocnice
a realizovali priority ze zásobníku investičních akcí, v kombinaci s vnějšími vlivy jako je inflace
a současná situace na stavebním trhu, byl by v roce 2023 schodek rozpočtu Zlínského kraje více jak
3 miliardy korun, což by ohrozilo samotný chod kraje,“
doplnil hejtman.

V pátek 10. září bylo zahájeno zadávací řízení k veřejné zakázce na projektanta nového centrálního objektu. Demolice staré prádelny, kde bude nová budova stát, začne do konce letošního roku.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x