Kroměřížská nemocnice v době pandemie nabírá zaměstnance a hospodaří kladně

areál Kroměřížské nemocnice (Foto: Nemocnice Zlínského kraje)
KROMĚŘÍŽ – Kroměřížská nemocnice má i přes pandemii koronaviru nejnižší fluktuaci zaměstnanců za posledních deset let a hospodaří v zisku. Nachází se v jednom ze svých nejlepších období za dobu 110 let existence, řekl serveru Zlin.cz Zdeněk Dvořák z tiskového oddělení krajských nemocnic.

Podle ředitele nemocnice Petra Liškáře prestiž zařízení roste. „Daří se nám po odborné i ekonomické stránce, zvyšuje se zájem zdravotníků o práci u nás. Od roku 2010 jsme posílili o více než stovku pracovníků a stali jsme se tak největším zaměstnavatelem v okrese Kroměříž,“ řekl Liškář.

V letošním roce nastoupilo do nemocnice 16 nových lékařů. Tři na oddělení interny, což mimo jiné pomohlo vyřešit situaci vzniklou nástupy lékařek na mateřské dovolené, stejný počet na chirurgické, gynekologicko-porodnické a dětské oddělení, na ORL, urologii, ortopedii a radiodiagnostiku po jednom lékaři. „Další dva noví lékaři nastoupí od prosince na plicní oddělení a internu. Příchody budou pokračovat i v příštím roce, hned na jeho počátku se neurologie dočká posily tří zkušených lékařů. A mohu ujistit, že s náborem zaměstnanců neustaneme, s každým zájemcem se rádi osobně setkáme,“ prohlásila Naděžda Bergmanová, personální náměstkyně Kroměřížské nemocnice.

V roce 2021 rozšíří řady zdravotníků i dva studenti šestého ročníku studia na lékařské fakultě, kteří zde budou působit v rámci stipendia. Jeden z nich nastoupí na internu se specializací na gastroenterologii, druhý bude působit na ARO. O náklady na jejich stipendijní program se nemocnice podělí se Zlínským krajem. „Příchody obou studentů dokazují, že naše nemocnice je atraktivní i pro začínající kolegy. A to proto, že jim dokáže poskytnout perfektní zázemí a umožní jim získávat potřebné znalosti a zkušenosti. Je to dané také tím, že naši primáři jsou garanti akreditací pro další vzdělávání na svých odděleních,“ vysvětlila Naděžda Bergmanová.

Kromě příchodů nových zaměstnanců se Kroměřížské nemocnici daří udržet i ty stávající. Fluktuace se pohybuje na velmi nízké hodnotě 8,5 procenta, což je nejméně za posledních deset let.

Nemocnici se daří i ekonomicky. Za rok 2019 měla zisk 27 milionů korun a poprvé ve své historii dosáhla také kladného parametru tzv. pracovního kapitálu. Daří se jí i v letošním roce, když v období leden až srpen hospodařila se ziskem 26,9 milionu korun. „A to navzdory tomu, že z důvodu pandemické situace jsme nuceni omezovat provoz a máme zároveň zvýšené náklady, protože jsme našim zaměstnancům vyplatili odměny nad rámec všech veřejně deklarovaných benefitů pro zdravotníky. Udělali jsme to ale rádi, odvádí skvělou práci. V listopadu jim z dotace podle příslušných dotačních podmínek vyplatíme další mimořádné odměny ve výši 75 tisíc korun pro zdravotníka a 30 tisíc korun pro nezdravotníka,“ uvedl Liškář.

Kladné hospodářské výsledky umožňují Kroměřížské nemocnici zásadně investovat do obnovy a modernizace. Mezi nejvýznamnější počiny z posledních let patří například dokončení přístavby pavilonu A, kde je umístěna nová magnetická rezonance a další diagnostické přístroje, a pracoviště ortoptiky. Souhrnně šlo o investicí za 101 milionů korun a investorem byl Zlínský kraj, který je zakladatelem nemocnice. Pořízení magnetické rezonance vyšlo na 25 milionů korun, 85 % této částky pokryla dotace z programu IROP, zbylou část Kroměřížská nemocnice uvolnila z vlastního rozpočtu. Z něj zaplatila i pořízení moderní laparoskopické věže pro chirurgické oddělení za téměř dva miliony korun nebo rekonstrukci prostor otolaryngologického oddělení za více než osm milionů korun. Letošní hospodářský výsledek nelze odhadnout s ohledem na podzimní vlnu koronaviru.

Nemocnice v Kroměříži vznikla v roce 1910. Původně měla 30 zaměstnanců, nyní jich je 870. Péči poskytují pacientům na 21 odděleních, ať už v interních či chirurgických oborech, s vlastními laboratorními službami. Do její spádové oblasti patří cca 110 tisíc obyvatel.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x