Kroměřížská ORL má nové ambulance, pacientům nabízí větší komfort

Foto: Nemocnice Zlínského kraje
KROMĚŘÍŽ - Příjemnější prostředí, snadnější objednávání a celkově větší komfort během vyšetření nabízí nově zrekonstruovaný ambulantní trakt Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Kroměřížské nemocnice. Server Zlin.cz o tom informoval mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Pacientům slouží toto vylepšené oddělení už od konce minulého roku, před pár dny ho ale nemocnice slavnostně otevřela za účasti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a dalších hostů. Rekonstrukce probíhala pět měsíců od června minulého roku, na stavební úpravy a dovybavení ambulancí vynaložila nemocnice z vlastního rozpočtu více než 8 milionů korun.

„Kroměřížské otorinolaryngologické oddělení je nejlepším pracovištěm v tomto oboru ve Zlínském kraji, za což patří dík panu primáři Ivanu Párovi i celému jeho týmu. Zároveň v praxi dokazuje, že za kvalitní péčí neváhají pacienti dojet i na větší vzdálenost,“ řekl při dnešním slavnostním otevření ORL ambulancí hejtman Jiří Čunek. Pozici pracoviště nadregionálního významu si otorinolaryngologie v Kroměříži udržuje podle slov předsedy představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomíra Maráčka řadu let. „Patří tak mezi oddělení, která jednoznačně dokazují, že i v prostředí okresní nemocnice je možné poskytovat péči na úrovni srovnatelné s velkými specializovanými centry. Ve svých ambulancích oddělení ročně provede přes dvanáct a půl tisíce ošetření, pacienti i zdravotníci si lepší podmínky určitě zaslouží,“ podotkl Radomír Maráček.

Zároveň připomněl, že právě kroměřížské pracoviště pokrývá spolu se zlínskou otorinolaryngologií prakticky celé spektrum péče v tomto oboru. „Díky dobré pověsti se do péče otorinolaryngologů v Kroměříži svěřuje celá řada pacientů, kteří přijíždějí i z regionů mimo Zlínský kraj. Oddělení je výjimečné také tím, že provádí prakticky celé spektrum ORL operací, od operací štítné žlázy, nádorů hlavy a krku až po mikrochirurgické operace ucha i hlasivek. Patří k uznávaným pracovištím i mezi odborníky, o čemž svědčí i fakt, že předloni uspořádalo celonárodní kongres otorinolaryngologů a letos znovu dostalo důvěru setkání za účasti špiček v oboru zorganizovat,“ řekl Maráček.

Podle ředitele a místopředsedy představenstva Kroměřížské nemocnice Petra Liškáře přesáhly celkové náklady na rekonstrukci ambulantní části Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku částku osm milionů korun. „Rekonstrukce zahrnovala projektovou dokumentaci, stavební práce, nové přístrojové vybavení a nábytek. Pevně věřím, že pacienti ocení větší komfort, který jim nové prostory nabízí,“ uvedl místopředseda.

Díky dispozičním úpravám se počet vyšetřovacích míst v ambulantním traktu rozšířil z jednoho na tři, přičemž jedna z vyšetřoven je vybavena také ultrazvukem a výrazně větší prostor získala i vyšetřovna audiologie. „Máme nyní moderní centrální evidenci pacientů s komfortní čekárnou a tři oddělené ambulance. Díky tomu mohou vedle všeobecné ambulance současně pracovat i naše specializované poradny, kterých nabízíme více než desítku,“ popsal Ivan Pár, primář Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Kroměřížské nemocnice.

Specializované ambulance se podle jeho slov zaměřují například na nádory hlavy a krku, nosní onemocnění, na problematiku zvětšených uzlin a zduření na krku, na onemocnění slinných žláz, na chrápání a poruchy dechu ve spánku, na diagnostiku a léčbu závratí, na kožní nádory v oblasti hlavy a krku, na sledování pacientů po ukončení onkologické léčby nebo na vyšetření pacientů před otorinolaryngologickými operacemi. „Jsme také rádi, že audiologická vyšetřovna získala vedle větších prostor i moderní audiokomoru, která nahradila zastaralé vybavení. Jedná se o odizolovanou kabinu, která tlumí zvukové vlny z vnějšího prostředí. Pacient sedí uvnitř komory, kde se nachází přijímací panel a sluchátka spojená s vysílacím počítačovým systémem, který ovládá zdravotnický personál. Audiokomoru využíváme v diagnostice osob se sluchovým postižením, rovněž při preventivních a také pracovních prohlídkách,“ doplnil primář Pár.

Poděkování za rekonstrukci a dovybavení otorinolaryngologické ambulance si podle primáře zaslouží vedení zdravotnického zařízení. „Tento důležitý krok nám pomůže v dalším rozvoji oboru v Kroměříži i ve Zlínském kraji. Velké díky patří také kolegům z oddělení, lékařům i sestrám a zejména pak vrchní sestře Marcele Kuchtíkové. Společně odvedli velký kus práce při zařizování ambulancí až do posledního detailu,“ připomněl Ivan Pár. Ambulantní trakt Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Kroměřížské nemocnice sídlí v suterénu budovy L v areálu zdravotnického zařízení, přístupný je průchodem od pavilonu chirurgických oborů nebo vstupem do budovy L přímo z Havlíčkovy ulice.