Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vydala vsetínská radnice zákaz odběru vody z místních řek a potoků

Foto: Město Vsetín
VSETÍN – V souvislosti s dlouhotrvajícím suchem a poklesem hladin povrchových vod vydala vsetínská radnice zákaz odběru vody z místních vodních toků. Nařízení platí od pondělí 25. července až do odvolání.

Z důvodu horkého, bezdeštného počasí a kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci došlo k poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d na celém území ORP Vsetín,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Jindra Tesařová.

Ve většině případů momentálně protéká koryty místních toků extrémně málo vody a dochází ke kyslíkovému deficitu a úhynu ryb, dále také k hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí.

Omezení odběru povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku, a to v souladu s doporučením správce povodí Povodí Moravy vydaným 21. července,“ pokračovala Tesařová.

Vzhledem k situaci proto není možné realizovat odběry povrchových vod. Jedná se zejména o odběry vod pro zalévání, napouštění nádrží, bazénů, zavlažování všech druhů sportovišť, jako jsou například kurty a fotbalová či golfová hřiště, a odběry pro malé vodní elektrárny.

Z důvodu nepříznivé hydrologické situace také klesají hladiny podzemních vod ve studních. Proto by voda ze studní měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami platí pro tyto vodní toky ve správním obvodu města Vsetína: Vsetínská Bečva, Jasenický potok, Jasenka, Rokytenka, Semetínský potok a Vsetínský náhon, včetně jejich přítoků.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x