Kvůli povodním se nádrže zaplnily tunami odpadu

Foto: Povodí Moravy
ZLÍNSKÝ KRAJ - Povodí Moravy z vodních nádrží odklidilo tuny naplaveného odpadu. Serveru Zlin.cz to řekl mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Kromě povodní zachytily v červnu vodní nádrže také tuny splaveného materiálu. Povodí Moravy proto na počátku června zahájilo úklid. Materiál pracovníci roztřídili a ekologicky zlikvidovali.

Červnové dešťové srážky způsobily na tocích v povodí Moravy zvýšené průtoky, které do vodních nádrží přinesly obrovské množství splaveného materiálu (spláví). „Výrazným zvýšením hladin vodních toků se do řek dostává množství větví, odpadků a dalšího materiálu, který pak voda unáší. Vodní nádrže, které povodňové průtoky zachytávají a transformují, zachytí také obrovské množství spláví, které proud a vítr přinese do zátok a k hrázím vodních nádrží. Nejvíce materiálu se dostává do nádrží na středních a dolních tocích,“ upřesnil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Povodí Moravy proto od počátku června s pomocí těžké techniky odstraňuje tento nežádoucí materiál z hladiny vodních nádrží i jezů. S pomocí bagrů a jeřábů spláví odebere z vodní hladiny a naloží na nákladní auta. Následuje proces usušení a roztřídění materiálu na plasty, dřevo a další, po kterém je možné vytěžené spláví ekologicky zlikvidovat.

Z přehrady Bystřička odstranilo Povodí Moravy 10 tun odpadu, v Luhačovicích tři tuny a ve Slušovicích jednu tunu.

Některé druhy splaveného materiálu mají nepříznivý vliv na kvalitu vody v nádržích. Vedle přírodního materiálu se totiž do řek v době zvýšených průtoků mohou dostat i různé předměty a materiály např. z načerno založených skládek. Kromě toho by spláví mohlo vytvářet riziko pro lodě při pohybu na vodní hladině či pro plavce. Povodí Moravy proto vyzývá v období vysokých průtoků i v období krátce po nich k opatrnosti při pohybu jak v řekách, tak na vodních nádržích.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x