Malý nadjezd ve Vsetíně je opět průjezdný

Foto: MěÚ Vsetín
VSETÍN - Po téměř roční uzavírce je opět obnoven provoz na „malém nadjezdu“ spojujícím vsetínská sídliště Trávníky a Rybníky. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí města Jana Raszková.

Spolu s opravou nadjezdu byl rovněž obnoven asfaltový povrch na nájezdových rampách k mostu. Celá akce si vyžádala z městského rozpočtu 6,5 milionu korun včetně DPH.

Hojně využívaná spojnice mezi zmíněnými sídlišti byla uzavřena loni v prosinci na základě mostní prohlídky, která odhalila závažné závady na její konstrukci. Město následně zahájilo kroky, které měly vést k co nejrychlejší opravě a opětovnému uvedení mostu do provozu. „Jsem rád, že se nám podařilo se Správou železnic vyjednat v krátkém čase výluky dopravy na železniční trati tak, aby mohlo dojít k pracím na spodní části mostu, a také vybrat vhodnou zhotovitelskou firmu,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že znovuotevření mostu přinese snížení dopravní zátěže především na křižovatce u čerpací stanice.

„Souběžně s projektovou přípravou opravy mostu jsme začali také pracovat i na přípravě stavby zcela nového širšího mostu, který umožní obousměrný provoz. Studii již máme hotovu a během následujícího roku a půl bychom chtěli získat stavební povolení. Na samotnou stavbu pak budeme žádat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která by mohla pokrýt až 100 procent nákladů,“ vysvětlil plány města starosta a dodal, že nový most by mohl ten původní nahradit v horizontu pěti let.

Oprava malého nadjezdu spočívala v pracích na spodní stavbě mostu, kde byla provedena sanace středových podpěr a spodního líce nosné konstrukce, rozsáhlé práce se uskutečnily také z horní strany nadjezdu, kde přibyla kotvená železobetonová monolitická spádová deska, provedena byla také nová hydroizolace. Úprav se dočkaly železobetonové římsy, došlo k osazení obrubníků na komunikaci, položena byla nová vozovka včetně podkladových vrstev a opravena byla i zábradlí. Vzhledem k neutěšenému stavu nájezdových ramp k mostu ze strany Rybníků i Trávníků radní následně přikročili k rozšíření zakázky o jejich opravu a položení nové živičné vozovky, čímž došlo k navýšení původně vysoutěžené ceny 5,8 milionu korun včetně DPH na celkových 6,5 milionu.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x