MHD v Hradišti čeká od nového roku několik změn

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Město Uherské Hradiště přistupuje od nového roku 2021 k některým změnám v městské hromadné dopravě. Serveru Zlin.cz to uvedl mluvčí města Jan Pášma.

Ruší se linka číslo 1, kterou z velké části nahradí autobusy příměstské dopravy. Zároveň vzniká nová linka č. 9. Dočasné úpravy nastávají v oblasti časových jízdenek. „V průběhu roku pak bude zavedena nová dopravní karta na autobus i vlak,“ doplnil Pášma.

Města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice uzavřela závěrem roku 2020 novou smlouvu se Zlínským krajem o spolupráci při zajišťování a rozvoji integrované dopravy.  Městskou hromadnou dopravu začíná od 1. ledna 2021 město Uherské Hradiště organizovat a financovat samo, veřejnou linkovou dopravu a železniční dopravu bude organizovat a financovat Zlínský kraj.

Za nejdůležitější změnu považuje místostarosta města Jaroslav Zatloukal úpravu linek. „Nejzásadnější změnou je zrušení linky číslo 1, která doposud obsluhovala souměstí Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město. Pokrytí trasy Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice bude od nového roku z větší části zajištěno spoji příměstských linek. Byly také provedeny úpravy dvou příměstských linek tak, aby byla plně zajištěna obsluha průmyslového areálu v Kunovicích,“ upřesnil Zatloukal.

Výpadek linky č. 1 nebude mít zásadní vliv na obslužnost spojnice Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice, neboť bude v převážné míře  nahrazena autobusy příměstské dopravy. Řada příměstských autobusů zastaví i na zastávkách B. Němcové a Smetanovy Sady a na zastávce u bývalé sokolovny ve Starém Městě, které dosud obsluhují z větší míry jen autobusy MHD. Linky MHD č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 pojedou beze změny, tedy ve stejných trasách a ve stejné četnosti jako letos. Spojení se sousedními městy linkami MHD zůstane jen prostřednictvím linek MHD č. 2,6 a 9 (do Kunovic) a č. 4 (do obchodní zóny ve Starém Městě). Pro cestující, kteří dosud cestovali linkou 1, se tedy změní jediné – pojedou jinými autobusy.

Změna je důsledkem rozhodnutí Zlínského kraje o tom, že  nebude provozovat a financovat linku č. 1 MHD v souměstí Uh. Hradiště – Staré Město – Kunovice. Tato linka sice historicky vznikla jako linka MHD v dobách, kdy toto souměstí  bylo jedním městem, ale dnes má „jednička“ typický charakter meziměstské (příměstské) dopravy. A právě takové spoje provozuje Zlínský kraj jako veřejnou službu, na kterou město Uherské Hradiště ročně přispívá částkou více jak 2,5 milionu korun. Když tedy nechce Zlínský kraj uznat „jedničku“ jako meziměstskou linku a postarat se o ni, musí jednotlivá města požadovat, aby zajistil vedení a četnost příměstských linek projíždějících souměstím tak, aby „jedničku“ nahradily, vysvětlil Zatloukal.

Další významnou změnou je zavedení nové linky č. 9 s tímto trasováním: Uherské Hradiště autobusové nádraží – Mařatice – Východ – Sady – Vésky – Míkovice – Kunovice, průmyslový areál – Uherské Hradiště autobusové nádraží. Linka má sedm spojů v pracovní dny a je prioritně určena k přímému spojení Míkovic, Vések, Sadů a sídliště Východ s průmyslovým areálem MESIT a Jaktáře a s průmyslovým areálem v Kunovicích. Určené spoje také přivezou děti z Míkovic, Vések a Sadů do spádových škol a zpět.

„Na linkách MHD je pro rok 2021 předpokládáno zachování základního jednotného jízdného 12 korun, bez ohledu na ujetou vzdálenost u konkrétního spoje. S městskými spoji tedy není problém. Naopak příměstská doprava má Zlínským krajem nastavenu základní nástupní taxu, ke které se přičítá sazba za ujetou vzdálenost. A rozdíly jsou také v předplatném a slevovém jízdném. Celá tarifní politika, kterou u příměstských linek určuje Zlínský kraj, je v řešení, věc nelze brát jako konečnou,“ doplnil Zatloukal.

Nový systém veřejné dopravy roku 2021 v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice se městům vysoce prodraží. Jen v Uherském Hradišti hovoří kvalifikovaný odhad o násobku současných výdajů na MHD, tedy až o 13 milionech korun. Vlivem koronavirové krize v roce 2020 došlo k citelnému propadu tržeb a nelze předpovědět, zda v tomto roce dojde ke zlepšení.

„Není to lehké, musíme se s tím poprat. Až v průběhu roku 2021 bude jasnější, jak se bude vyvíjet zavádění celého Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje na Uherskohradišťsku,“ poznamenal místostarosta Jaroslav Zatloukal.

Současně s těmito úkoly město stále pracuje na nové koncepci MHD v Uherském Hradišti, k jejímuž zavádění bude docházet postupně. Průběžně se tedy město zabývá vedením jednotlivých linek a četností jejich provozu. Následovat bude stanovení počtu a typu vozidel, optimalizace oběhových vazeb vozidel, propočet celkových nákladů na provoz MHD a vypsání veřejné soutěže na dopravce.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x