Modernizace teplárny ovzduší v Uherském Hradišti nezhorší, tvrdí odborníci

Foto: televize TVS
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Centrální tepelný zdroj v Mařaticích by měl projít podstatnou modernizací. Změna surovin pro výrobu tepla by podle odborného posudku ovzduší ve městě zhoršit neměla.

Koncem loňského roku rozhodlo zastupitelstvo města Uherské Hradiště a také valná hromada společnosti CTZ o změně surovin, ze kterých se bude ve městě vyrábět teplo. Od roku 2028 by se místo uhelného hruboprachu měl využívat zemní plyn v kombinaci s tzv. ZEVO, tedy zařízením pro energetické využití odpadů.

Toto rozhodnutí však vyvolalo řadu kritických hlasů, které směřovaly zejména k obavám o stav životního prostředí. Negativní vliv teplárny na ovzduší se ale podle aktuální dokumentace nepotvrdil.

Z dokumentace vyplývá, že negativní vliv na životní prostředí bude naprosto minimální. Uherské Hradiště se naopak zbaví prašné skládky z hnědouhelného hruboprachu,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Ze zprávy plyne, že by mělo naopak dojít také k významnému poklesu emisí kysličníku siřičitého a oxidů dusíku. Bez spalování uhlí by měly poklesnout i emise skleníkových plynů. Podle tiskové zprávy CTZ ani emise toxických látek ze ZEVO nebudou překračovat přísné limity. Navíc vzhledem k existujícím koncentracím těchto látek v ovzduší Uherského Hradiště bude údajně u řady z nich příspěvek teplárny prakticky neměřitelný.

To, že v Uherském Hradišti nemáme teplárnu, která spaluje pouze zemní plyn, má obrovský vliv na cenu tepla, domácnosti nejsou zatíženy tak dramaticky a skokově změnami cen. V uplynulém období dokonce došlo k tomu, že bude domácnostem vrácena část záloh, protože výroba tepla byla fakticky levnější, než se původně předpokládalo,“ pokračoval Blaha.

Kombinace technologií by měla odběratelům tepla ve městě zajistit i nadále výhodné ceny, pozitivně by se tato změna měla projevit i na ceně za likvidaci komunálního odpadu.

„Rozhodnutí využít komunální odpad jako palivo, které produkujeme sami, se po invazi Ruska na Ukrajinu ukázalo jako strategicky správné,“ dodal Stanislav Blaha.

--> --> --> --> -->