Na vybraných místech v regionu se bude měřit znečištění ovzduší

Foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ – Už v dubnu by měly začít dva projekty Zlínského kraje zaměřené na měření znečištění ovzduší. Celkové náklady na jejich realizaci přesahují pět a půl milionu korun, až devadesát procent by ale mohly pokrýt takzvané Norské fondy.

Staré kotle na topení a přehuštěná doprava. To jsou dva hlavní problémy Zlínského kraje ve vztahu k čistotě ovzduší. K tomu, aby mohl kraj vybrat ta nejlepší opatření ke zlepšení stávajícího stavu, ale potřebuje znát přesná data.

Ovzduší ve Zlínském kraji velmi ovlivňuje lokální doprava a lokální zdroje vytápění. Každoročně provádíme experimentální měření ve vybraných úsecích. Naposledy jsme prováděli měření u Spytihněvi a Huštěnovic, kde se má stavět nová dálnice, která by měla odklonit primárně velký vliv silniční dopravy. Data ohledně ovzduší se obecně různí, co se týče zdrojů,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, pod kterou v rámci kraje spadá oblast životního prostředí.

Právě velké rozdíly ve výsledcích jsou důvodem, proč chce Zlínský kraj měření provádět ve vlastní režii. První z projektů se zaměří na získání dat ve dvanácti různých lokalitách v průběhu čtyř ročních období. Jeho výsledkem by měly být velmi přesné informace o koncentracích nebezpečných látek v obecné rovině. Druhý projekt bude kraj provádět v pěti malých obcích do 2000 obyvatel, kde se předpokládá velké znečištění kvůli starým kotlům.

I z ministerstva probíhají dotační projekty na podporu výměny kotlů a praxe nám ukazuje, že ta lokální vytápění jsou velkým zdrojem znečištění. Chceme si ověřit, že kotlíkové dotace padnou na úrodnou půdu,“ dodala Ančincová.

Oba projekty by měly začít už v dubnu a potrvají celý rok. Náklady ve výši více než 5 a půl milionu korun by až z devadesáti procent mohla pokrýt podpora výzvy Svalbard fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska – takzvaných Norských fondů.

--> --> --> --> -->