Některé domovy sociálních služeb v Kroměříži se znovu otevřou pro návštěvy

Foto: MěÚ Kroměříž
KROMĚŘÍŽ - Lidé se již od soboty 5. prosince dostanou za svými blízkými do většiny pobytových zařízení Sociálních služeb města Kroměříže (SSKM). Budou však muset předložit negativní výsledek testu na covid-19 nebo doklad o prodělání infekce, server Zlin.cz o tom za kroměřížskou radnici informovala Šárka Kučerová.

„Je to velmi pozitivní zpráva. Dlouhé odloučení bylo pro obě strany – pro klienty domovů i jejich rodinné příslušníky a známé – nepříjemné a projevovalo se na jejich zdravotním stavu. A osobní shledání, zvláště v předvánočním čase, udělá oběma stranám radost,“ řekl místostarosta Vít Peštuka.

Návštěvy budou možné v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a pobytové odlehčovací službě v rámci SSKM, ovšem za splnění určitých podmínek. Z důvodu špatné epidemiologické situace nejsou momentálně návštěvy možné v Domově pro seniory U Kašny.

Zájemci o setkání se svými blízkými si musí konkrétní datum a čas návštěvy rezervovat. Návštěvy jsou povoleny v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli od 13.30 do 16.30 hodin. V jeden okamžik mohou přijít maximálně dvě osoby starší 15 let za jedním klientem, a to nejdéle na 30 minut za dodržení následujících podmínek: osoba se při vstupu do domova prokáže negativním výsledkem testu na přítomnost onemocnění covid-19 ne starším 48 hodin a předloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii), nebo se osoba při vstupu do domova prokáže dokladem (opět originál nebo ověřená kopie), že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19.

„Také v průběhu návštěvy je nutné dodržet určitá opatření. Během ní musí příchozí návštěvy používat po celou dobu vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který lze zakoupit v lékárnách. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna,“ dodala ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková. Návštěvy nebudou povoleny u klientů v karanténě a v izolaci nebo v případě nepříznivé epidemiologické situace v konkrétním zařízení, a to na základě doporučení krajské hygienické stanice a rozhodnutí ředitelky SSKM.

SSKM chtějí vyjít rodinným příslušníkům klientů vstříc a pro zájemce o návštěvy blízkých osob v domovech bude sloužit odběrové místo SSKM, kde se budou moci pro účely realizace návštěvy nechat otestovat. Odběrové místo sídlí v budově bývalého PDA na adrese Velehradská 625/4, Kroměříž (vstup z Hanáckého náměstí, po vstupu v přízemí vlevo směr Klub seniorů). Testování probíhá v pondělky, středy a pátky od 13.00 do 16.00 hodin. Testování je bezplatné a není třeba se k němu objednávat. Testované osobě bude v případě negativního výsledku testu vydán doklad pro návštěvu klienta služby SSKM. Případní návštěvníci se mohou nechat testovat také jako samoplátci, a to na obvyklých odběrových místech (nejblíže v nemocnici v Kroměříži). „Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, návštěvu odložte. A buďte, prosím, ohleduplní,“ doplnila Klučková.

Obecné informace poskytne nonstop Mgr. Brhelová, na telefonu +420 727 825 070 nebo na e-mailu brhelova@sskm.cz. Rezervaci návštěv je možné provést v konkrétních pobytových službách na níže uvedených telefonech v pracovní dny od 7 do 15 hodin:

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402
DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641
DpS a DZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361
Odlehčovací služba pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430
DpS U Kašny, Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192 (zde prozatím nejsou návštěvy možné)

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x