Nominace na mistra rukodělné výroby jsou spuštěny

ilustrační foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila výzvy k předkládání nominací na krajský titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje.

V roce 2023 bude titul Mistra tradiční rukodělné výroby udělen už podvanácté. Získat ho můžou maximálně tři osoby, které mají trvalý pobyt na území Zlínského kraje. Mistři navíc musí ovládat dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby a předávat tyto znalosti budoucím generacím. A zároveň musí své výrobky veřejně prezentovat. Všechny návrhy na ocenění může podávat jak fyzický, tak i právnická osoba.

„Bohatství Zlínského kraje je dáno prolínáním různorodých etnografických tradic, jež tvoří pestrou mozaiku krojů a krojových doplňků doplněných nepřeberným množstvím kulturních počinů. Důležitou roli sehrávají pracovití lidé, kteří udržují, a hlavně předávají ostatním um a dovednosti tradiční řemeslné výroby. Díky nim je řada jarmarků nebo výstav neopakovatelným zážitkem,“ říká radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová.

Hlavním účelem „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje“ je potom ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Zlínského kraje. Navržen do něj může být buď jednotlivec, nebo společenství, které uchovává a předává statek dalším generacím.

Obě nominace na předem stanoveném formuláři přijímá od 3. října 2022 do 28. února 2023 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, v jehož gesci je Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, a které také zodpoví případné dotazy.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x