Nová nemocnice nebude, o plánovaném zrušení investičního záměru se má hlasovat v únoru

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍNSKÝ KRAJ – S aktuálními informacemi ohledně plánu zrušit investiční záměr na výstavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích se seznámili krajští zastupitelé na svém posledním zasedání. O zrušení investičního záměru by měli hlasovat 15. února 2021, informoval pracovník hejtmanství Jan Vandík.

Původně Rada Zlínského kraje uložila řediteli krajského úřadu připravit zrušení investičního záměru řešícího výstavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích na zasedání 14. prosince. Zrušení veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace k tomuto záměru mělo být připraveno na zasedání 21. prosince 2020.

„Ukázalo se však, že zatím nemáme k dispozici všechny potřebné informace pro posouzení možných dopadů a rizik, které mohou z ukončení realizace této investiční akce pro Zlínský kraj vyplývat. Vzhledem k rozsahu a složitosti problematiky je nutné provést důkladnou analýzu a posouzení situace, aby bylo možné identifikovat a podrobně popsat možné dopady a rizika, vyplývající z přijatých usnesení orgánů kraje a uzavřených smluv v oblasti ekonomické, majetkoprávní i oblasti veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace a následně projednat situaci se všemi dotčenými subjekty. Tyto informace nám poslouží jako podklad pro definitivní rozhodnutí o zrušení investičního záměru a realizaci dalších kroků,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

S ohledem na časovou náročnost zpracování takového komplexního materiálu v odpovídající kvalitě proto Rada Zlínského kraje schválila posun termínů splnění uvedených úkolů na 22. února 2021.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x