Nové chráněné bydlení přivítá klienty už v květnu

foto: Zlínský kraj
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a statutární náměstkyně Hana Ančincová navštívili pět zařízení sociálních služeb. Zajímali se o technický stav budov a kvalitu poskytovaných služeb. Na řadu přišlo také chráněné bydlení, které se pro osm klientů otevře v květnu v Bystřici pod Hostýnem.

Zástupci Zlínského kraje zavítali nejdřív do domova se zvláštním režimem v Návojné. A odtamtud pokračovali do domova pro seniory v Nezdenicích. Dále vycestovali na Kroměřížsko. V Kvasicích navštívili pobytové zařízení pro klienty s chronickým duševním onemocněním, které sídlí v budově místního zámku, a také domov pro osoby se zdravotním postižením Na Vile. Na závěr si prohlédli hlavní budovu Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve Chvalčově a čtyři rodinné domečky, kde žijí klienti se střední a vysokou mírou podpory.

Právě klienti chvalčovského zařízení brzy najdou nový domov v sousední Bystřici pod Hostýnem. Ten jim umožní žít běžným způsobem života za pomoci pečovatelek.

„Transformace pobytových služeb je cesta, jak klientům vytvořit přirozené bydlení, které vychází z jejich potřeb a zároveň je součástí běžné komunity. Úpravy rodinného domu v Bystřici pod Hostýnem se chýlí ke konci. Klienti z Javorníku se tady mohou začít zabydlovat v květnu,“ uvedla statutární náměstkyně Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.     

Projekt navazuje na dřívější transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník. Ten je provozován krajskou příspěvkovou organizací Sociální služby Haná.

V novém chráněném bydlení jsou tři domácnosti se samostatným přístupem. Každá má svou vlastní kuchyni, koupelnu a dvě z nich jsou úplně bezbariérové. Osm nových lůžek v ulici Nádražní tak doplní již stávajících deset v ulici Tyršova.

Služba chráněné bydlení je určená hlavně pro lidi, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a potřebují tak pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má dvě formy – skupinovou nebo individuální. Je určeno lidem, kteří nejsou plně odkázáni na pomoc druhých, na zdravotní péči a celodenní podporu, ale současně nejsou natolik soběstační, aby mohli žít samostatně. Můžou tak žít normálním způsobem života s potřebnou mírou podpory.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x