Nový projekt má zviditelnit turistické zajímavosti Zlínského a Trenčínského kraje

Foto: FB Centrála cestovního ruchu východní Moravy
ZLÍNSKÝ KRAJ – 12 měsíců ve Zlínském a Trenčínském kraji – živě a inovativně. To je název nového projektu, který připravuje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy s cílem zvýšit informovanost o turistické nabídce obou krajů.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy je společnost založená Zlínským krajem, která koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v regionu.

Chceme společně s našimi slovenskými partnery posílit pozici Zlínského a Trenčínského kraje v oblasti cestovního ruchu, virtuálně je propojit do jedné destinace, zvýšit povědomí návštěvníků o turistických atraktivitách obou regionů a prodloužit délku jejich pobytu v území. K tomu hodláme využít zejména moderní a inovativní nástroje propagace,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, který je zodpovědný právě za oblast cestovního ruchu.

V rámci projektu bude probíhat celoroční online kampaň společné destinace území obou krajů. Kromě významných turistických cílů bude přitom pozornost věnována i méně známým turistickým atraktivitám obou regionů.

Počítá se se zpracováním řady krátkých videí, vytvořením společného video blogu, prezentací na vlastních sociálních sítích i YouTube kanálu. Informace budou zpřístupněny také ve dvou interaktivních kioscích umístěných na turisticky hojně navštěvovaných místech,“ informovala tisková mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Celkové výdaje připravovaného projektu přesáhnou 8 milionů korun, z toho 4,5 milionu korun je podíl Centrály cestovního ruchu Východní Moravy jako českého partnera projektu.

--> --> --> --> -->