Osobnosti kultury Zlínského kraje můžete do konce srpna nominovat na ocenění

Do konce srpna je možné na Krajský úřad Zlínského kraje zasílat návrhy na ocenění osobností, které pomohly zviditelnit náš kraj v oblasti kultury. Foto: web Zlínského kraje
ZLÍNSKÝ KRAJ – Také v letošním roce Zlínský kraj udělí ocenění za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu „PRO AMICIS MUSAE“ (Přátelům múz). Návrhy na ocenění lze na Krajský úřad Zlínského kraje zasílat do konce srpna.

V našem kraji žije řada osobností, které přispívají ke kulturnímu rozvoji regionu a zaslouží si uznání. V předchozích letech ocenění PRO AMICIS MUSAE obdrželi například herec Boleslav Polívka, houslista Jiří Pavlica, akademický sochař Otmar Oliva, hudebnice Vlasta Grycová nebo spisovatel Josef Holcman. Věřím, že i v letošním roce se podaří vybrat vhodného kandidáta či kandidátku,“ řekla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury a školství.

Oceněna může být žijící osoba starší 18 let, která ve Zlínském kraji trvale žije, nebo se zde narodila, případně na území Zlínského kraje působila či působí v oblasti kultury, výrazně zasáhla do oblasti kultury, případně zviditelnila kraj v této oblasti.

Návrhy na ocenění mohou podat fyzické osoby starší 18 let nebo i právnické osoby (obce, města, společenské a kulturní instituce), které zašlou vyplněný nominační formulář na adresu:  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, případně doručí osobně na odbor kultury a památkové péče. Kontaktní osobou je v tomto případě Andrea Šumberová (kancelář 1338, email: andea.sumberova@kr-zlinsky.cz).

Nominační formulář a další informace zájemci najdou na stránkách Zlínského kraje

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x