Otrokovická radnice podpoří sociální služby částkou 3,5 milionu korun

Foto: MěÚ Otrokovice
OTROKOVICE - Celkem šest organizací zajišťujících sociální služby zejména občanům Otrokovic obdrží dotace z letošního rozpočtu města. Finanční prostředky připadnou Charitě Otrokovice, Centru služeb a podpory Zlín, Unii Kompas, NADĚJI, pobočce Zlín, Společnosti Podané ruce a Naději, pobočce Otrokovice, server Zlin.cz o tom informovala mluvčí města Romana Stehlíková.

Otrokovická radnice podporuje jmenované organizace opakovaně. Dotace je jednotlivým žadatelům poskytnuta na podporu a péči o obyvatele Otrokovic.

„Sociální služby zajišťují přímou péči o zdraví a kvalitu života, případně snižují dopady rizikového chování na jednotlivce, jejich rodiny a na celou komunitu. Je to opakovaná pravidelná péče o lidi, kteří péči potřebují. Sociální služby umožňují celé řadě lidí, aby byli ekonomicky aktivní, protože zabezpečí péči o jejich blízké,“ upřesnila Květoslava Horáková, vedoucí odboru sociálního.

Největší částka připadne Charitě Otrokovice, která provozuje celkem devět sociálních služeb. O dotaci požádala na odlehčovací službu, domov pro seniory, azylový dům Samaritán, azylový dům Nový domov Otrokovice, noclehárnu Samaritán, terénní program Samaritán, pečovatelskou službu, odborné sociální poradenství Samaritán a na sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, která byla po dobu uplynulých tří let zařazena do Individuálního projektu Zlínského kraje a byla financována z jiných zdrojů. 

Druhým největším příjemcem dotace je Naděje, pobočka Otrokovice,  která provozuje pět sociálních služeb. Ta požádala město o dotaci na všechny své služby, a to na chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, podporu samostatného bydlení a sociálně terapeutickou dílnu. 

V pořadí třetí nejvyšší částku obdrží Společnost Podané ruce, která požádala o dotaci dohromady na čtyři služby. A to na terénní program Streetwork Zlín, službu odborného sociálního poradenství  v Terapeutickém centru pro osoby závislé na návykových látkách, Centrum komplexní péče, které se věnuje osobám s nelátkovou závislostí (jedná se zejména o hazardní hraní/sázení, dále také závislost na PC, hrách, nakupování apod.), kterým nabízí základní odborné sociální poradenství, individuální, párové, rodinné poradenství a terapie, zprostředkování pobytové léčby i podporu v doléčování; možnost využít podpůrná skupinová setkávání na pracovišti ve Zlíně. Dále Společnost Podané ruce požádala o dotaci na sociální službu kontaktní centrum K centrum Zlín.

Unie Kompas požádala o dotaci na poskytované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jimiž jsou děti a mládež ve věku 10 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Naděje, pobočka Zlín nově žádá o dotaci pro dvě služby – denní stacionář a pro sociálně terapeutickou dílnu, kde poskytuje služby i pro otrokovické osoby s mentálním postižením. 

Centrum služeb a podpory Zlín požádalo o dotaci na činnost dvou center denních služeb – Centra sociálních služeb Ergo Zlín a Slunečnice, poskytující sociální služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

O dotacích pro sociální služby, které žádají o menší objem finančních prostředků, bude rozhodovat Rada města Otrokovice na svém nejbližším zasedání. Celkově město Otrokovice pro poskytovatele sociálních služeb plánuje rozdělit 3,8 milionu korun.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x