Otrokovičtí zastupitelé schválili rozpočet

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
OTROKOVICE - Od počátku letošního roku otrokovická radnice hospodařila v režimu rozpočtového provizoria. Na zasedání Zastupitelstva města Otrokovice na konci ledna byl schválen vyrovnaný rozpočet s příjmy ve výši 484 160 130 korun a výdaji ve výši 484 160 130 korun, sdělila serveru Zlin.cz mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

„Příjmy jsou tvořeny především výnosy z daní, nedaňovými příjmy, kapitálovými příjmy a dotacemi od různých poskytovatelů. Nejvyšší je částka daňových příjmů a činí přibližně 358 milionů korun, což je 73,88 % z celkových příjmů města,“ vysvětlil Jaroslav Dokoupil, vedoucí ekonomického odboru, který se podílel na tvorbě návrhu rozpočtu.

Běžné výdaje jsou ve výši cca 364 milionů korun, což je 75,16 % z celkových výdajů.  Tyto výdaje slouží k zajištění chodu města, jeho příspěvkových organizací a také pro podporu sdružení a spolků zajišťujících ve městě činnosti v sociální oblasti, oblasti zdravotnictví, školství, sportu, kultury a zájmové činnosti.

Velmi významnou oblastí rozpočtu města je oblast vzdělávání. Z těchto prostředků jsou hrazeny náklady na vzdělávání, tedy pro základní a mateřské školy je vyčleněno celkem přibližně 40 milionů korun. Neméně významnou položkou rozpočtu města je oblast veřejné dopravy ve městě a její návaznost na příměstskou dopravu. Ta činí asi 53,5 milionů korun.

Další částí výdajů rozpočtu města je část nazvaná Kapitálové výdaje, přičemž je vžitý spíše pojem investice. V rozpočtu na rok 2020 je částka cca 120 milionů korun. „Rozpočet v investicích města na rok 2020 je nižší, než byl rozpočet v roce 2019 a je ovlivněn největší investiční akcí loňského roku akcí, kterou byla oprava nadjezdu nad tratí Přerov- Břeclav,“ uvedl Jaroslav Dokoupil.

„Nejvýznamnějšími investičními akcemi v rozpočtu na rok 2020 jsou bezbariérové úpravy zastávek, které pokračují z roku 2019. Dále potom oprava fasády budovy SENIORu B, výstavba budovy a oprava signalizace na Dětském dopravním hřišti, rekonstrukce kuchyně na Základní škole TGM, nebo dobudování páteřní cyklostezky napojení sídliště Střed,“ vyjmenovala některé plánované investiční akce starostka města Hana Večerková.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x