Parkování na Komenského náměstí a v části ulice Svatováclavská se změní

Foto: MěÚ Uherské Hradiště
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Současných 30 minut parkování zdarma na Komenského náměstí a v části Svatováclavské ulice v Uherském Hradišti nahradí možnost parkovat v těchto místech po celý den, parkování ale bude zpoplatněno stejně, jak je tomu jinde v centru města. Město rovněž v příštím roce chystá novinku v podobě zavedení elektronických předplacených parkovacích karet, server Zlin.cz o tom informoval mluvčí města Jan Pášma.

Dosavadní praxe, kdy na Komenského náměstí a v ulici Svatováclavská (u hřiště ZŠ UNESCO) mohli při použití parkovacích hodin řidiči zaparkovat na 30 minut zdarma, se v prvním čtvrtletí roku 2021 změní.

„Výhodou pro parkující je, že zde budou moci parkovat namísto dosavadní půlhodiny podle svých potřeb i delší dobu. Na Komenského náměstí stále půlhodinu využít budou moci, a to stejně jako jinde v centru města za korunu, při delším parkování si je už budou muset zaplatit,“ upřesnil místostarosta města Jaroslav Zatloukal.  Zpoplatnění parkování na Komenského náměstí a v části ulice Svatováclavské bylo dočasně zrušeno před čtyřmi lety při revitalizaci veřejných prostranství v této lokalitě. Jednalo se o dotační projekt, který nezahrnoval příjmy z parkovného. Po uplynutí udržitelnosti tohoto dotačního projektu se město vrací k regulaci parkování i na těchto zrekonstruovaných parkovištích.

Komenského náměstí bude zahrnuto do I. parkovací zóny s možností zvýhodněného krátkodobého stání (za 1 Kč/1. půlhodina), parkovací místa v ulici Svatováclavská, od Komenského náměstí po ulici Kollárova, budou zahrnuta do II. parkovací zóny (k platbě parkovného bude sloužit stávající automat na ul. Kollárova).

„Ke zpoplatnění dojde v prvním čtvrtletí roku 2021, do té doby bude nutné, mimo doplnění parkovacího automatu, také realizovat úpravu dopravního značení. Ta je již zpracována a je požádáno u silničního správního úřadu o stanovení místní úpravy provozu. Úpravu ceníku parkovného neplánujeme,“  přiblížil Jaroslav Zatloukal.

Město aktuálně pracuje také na přípravě zavedení elektronických předplacených rezidentních, případně abonentních parkovacích karet, které výhledově mohou nahradit současné tištěné karty umísťované za sklo vozidla. Tento krok zlepší evidenci parkujících, na žadatele o parkovací kartu nebude mít žádný negativní dopad. Případné zrušení papírových karet by naopak urychlilo vyřízení příslušné parkovací karty (nebude nutný tisk a laminování karty) a řidič si nebude muset hlídat její čitelné umístění ve vozidle. Kontrola úhrady parkovného bude probíhat načtením registrační značky vozidla.

Poslední úpravu regulace statické dopravy provedlo město v polovině roku 2020, a to na parkovištích s parkovacím závorovým systémem ve III. parkovací zóně pro držitele abonentních karet. Důvodem úpravy bylo, aby řidiči mohli parkovat na kterémkoliv z 3 parkovišť – ČD jih, ČD sever a Na Stavidle. Do té doby byla platnost parkovací karty pouze pro jedno konkrétní parkoviště, které si držitel parkovací karty při jejím zakoupení vybral. Řešena byla také otázka krátkodobého parkování „za korunu“ v ulici Otakarova, kam lidé chodí na Finanční úřad.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x