Péče o zeleň v Hulíně byla letos jiná, srážky ale náklady na vodu neušetřily

Foto: MěÚ Hulín
HULÍN - Zcela jiná oproti původním předpokladům byla letos v létě péče o zeleň v Hulíně. Na rozdíl od předešlých roků, kdy bylo vláhy málo, byla příroda podstatně na deště štědřejší, což se projevilo v hustší trávě, která navíc dorůstala rychleji, než bylo obvyklé v minulých letech, za hulínskou radnici to oznámil Zdeněk Dvořák.

Dodržet vypracovaný plán sečení tak bylo pro pracovníky městské společnosti Kombyt Servis, která má údržbu zeleně na starosti, velmi náročné. „Protože tráva rychle rostla, mohlo se někomu zdát, že byla letos vyšší než obvykle, že se méně kosilo, ale tak tomu nebylo. Nicméně nevíme o žádných upozorněních ze strany veřejnosti na neposečenou trávu, což lze vnímat jako vyjádření spokojenosti s tím, jak jsme se i letos dokázali o zeleň postarat,“ prohlásil Antonín Huťka. „V Hulíně je hodně zelených ploch, navíc zde máme spoustu květin, v záhonech i truhlících. Není lehké se o tohle všechno starat. Myslím ale, že v rámci možností se péče o zeleň i letos dařila. Zaregistrovali jsme také pochvaly na to, jak je město pěkně udržované,“ prohlásil Roman Hoza.

Na základě odsouhlaseného plánu se v letošním roce tráva neupravovala ve všech lokalitách stejně intenzivně. Byla vybrána místa, například park Mezivodí nebo Podstavek, kde byla ponechávána záměrně delší, což přispívalo mimo jiné k její lepší kvalitě a důkladnější regeneraci.

Časté deště mohou svádět k domněnce, že město alespoň ušetřilo na nákladech za kropení zeleně. Tak tomu ale nebylo. „Za vodu neplatíme. Na zálivku zeleně ji bereme z městské studny, která je v areálu městského sportoviště. Takže to, jestli prší, nebo ne, nemá na náklady za vodu žádný vliv,“ upozornil Antonín Huťka.

--> --> --> --> -->