Personální nouze v nemocnicích a sociálních zařízeních. Kraj prosí o pomoc dobrovolníky

Foto: Jiří Balát
ZLÍNSKÝ KRAJ – Nemocnice a sociální zařízení jsou kvůli nepříznivé epidemiologické situaci na hranici svých personálních možností. Kvůli onemocnění covid-19 chybí v jednotlivých zdravotnických zařízeních desítky zaměstnanců, kteří jsou v pracovní neschopnosti. Vedení Zlínského kraje proto prosí dobrovolníky a zdravotníky o pomoc.

Nedostatek personálu hlásí aktuálně Sociální služby Vsetín, konktrétně domovy pro seniory Rožnov pro Radhoštěm, Vsetín a Valašské Meziříčí. Citelný výpadek pracovníků je také na Kroměřížsku v Sociálních službách Pačlavice.

Lidé mohou pomáhat v kuchyni, v prádelně, se zajištěním nákupů v lékárně, s dezinfekcí ploch v provozu, drobnou údržbou nebo aktivizací klientů, to znamená, že si s nimi mohou povídat nebo je třeba vzít na procházku. Zajištěním těchto činností vytíženému personálu velmi odlehčíme,“ vyjmenovala statutární náměstkyně hejtmana zodpovědná za sociální oblast Hana Ančincová.

Žádost o výpomoc směřuje vedení Zlínského kraje také na lékaře a zdravotnické pracovníky v kraji. „S velkou prosbou se obracíme na lékaře a zdravotníky o dobrovolnou výpomoc ve všech pěti nemocnicích v kraji. Věříme, že se nám společně podaří odvrátit hrozící personální nouzi v těchto zařízeních a udržet dostupnost péče u hospitalizovaných pacientů, případně zajistit činnost nad rámec běžné péče v nemocnicích, jako je například očkování,“ uvedla náměstkyně hejtmana zodpovědná za zdravotnictví Olga Sehnalová.

Ve zdravotnických zařízeních a v sociálních službách pomohou také hasiči. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje uvolní pro výpomoc celkem 12 členů z řad jednotek požární ochrany obcí.

Dobrovolníci se mohou hlásit nejlépe přímo do zařízení nebo svou nabídku zaslat přes formulář na webových stránkách Regionálního dobrovolnického centra: Chci být dobrovolníkem (charita.cz).

Zdravotničtí pracovníci se s nabídkou pomoci mohou obrátit na jednotlivé nemocnice nebo kontaktovat Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x