Pětkrát dražší, ale zato jedinečná. Na střechu venkovské usedlosti v Lopeníku pokládají 4 tisíce slaměných došků

Došková střecha v Lopeníku. Foto: Zlínský kraj
UHERSKOBRODSKO - Sláma z přibližně 3 hektarů pole posloužila k výrobě došků, které v těchto dnech pokládají polští řemeslníci na venkovskou usedlost v Lopeníku. Jde o poslední trvale obydlenou stavbu krytou slaměným doškem u nás v republice. Zlínský kraj na její obnovu přispěl částkou 600 tisíc.

Takzvaná „Stará Pančovňa“ pochází ze začátku 19. století a skládá se z obytného domu a přiléhající hospodářské části. Střecha celé usedlosti s hospodářskou částí měří 300 m2. „Na obnovu doškové střechy poskytl Zlínský kraj individuální dotaci šest set tisíc korun. Z pohledu kraje jde o výjimečnou památku, protože doškové střechy patří mezi nejautentičtější prvky lidové architektury a vídáme je dnes už jen v muzeích nebo skanzenech. Stavení v Lopeníku je raritou, soustavně obydlené je už dvě stě let,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro kulturu a školství.

Obnova doškové krytiny byla nezbytná. „Stará sláma postupně uhnívala, netěsnila a do domu začalo zatékat. Střecha navíc čelila mechům a lišejníkům,“ popsala majitelka domu Anežka Vlčíková.

Životnost doškových střech je ovlivněna hlavně působením povětrnostních podmínek. „Doškové střechy jsou už v dnešní době ojedinělé, právě kvůli náročné údržbě, dostupnosti přírodního materiálu a rovněž mizející generace zdatných řemeslníků, kteří ovládají starobylé technologie,“ vysvětlila vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Romana Habartová.

Stavba doškové střechy podléhá striktnímu technologickému postupu. Poměrně komplikovaná a náročná pokládka se stejně jako vysoce odborná ruční práce odráží také ve vyšší pořizovací ceně. Došková střecha je asi pětkrát dražší než běžná krytina, například betonové tašky. Naopak výhodou je její přírodní vzhled a ekologického bydlení.

Zdroj: Zlínský kraj

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x