Představitelé kraje si připomněli tragickou událost vypálení Ploštiny

DRNOVICE - Představitelé kraje navštívili ve čtvrtek 22. dubna památník Ploština. Společně uctili památku tragické události z roku 1945, kdy byla osada Ploština vypálena nacisty.

Ploština je osada obce Drnovice, která leží 3 km od Vysokého Pole. Do historie se zapsala 19. dubna 1945, kdy byla vypálena nacisty. Odtud totiž partyzáni podnikali záškodnické akce. Na jaře však do jejich oddílu pronikli dva konfidenti gestapa a na základě jejich informací byla uspořádána trestní akce. Němci prohledávali domy, vyslýchali, rabovali a bili občany, aby zjistili, kde se partyzáni ukrývají. Začali jim zapalovat domy, střílet a zaživa je upalovat. Na Ploštině tak našlo smrt 23 mužů a jedna žena.

Obvyklý pietní akt přímo za účasti armády ČR a veřejnosti se letos bohužel s ohledem na epidemiologickou situaci neuskutečnil. Svou roli sehrála také pokračující rekonstrukce národního kulturního památníku.

„Zlínský kraj přijal v rámci celé rekonstrukční akce 10procentní podílení, což vychází asi na 12 milionů korun. Starosta obce už nám přiblížil své plány, podle nichž sem budou jezdit školy na vzdělávací pobyty, aby se s těmi událostmi seznámila i mládež. Je to moc důležité a jsem rád, že se Zlínský kraj na takové akci podílí,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Památník Ploština však nebyl jediným místem, které představitelé kraje společně navštívili. Každým rokem probíhají v dubnu pietní připomínky tragických událostí také v Leskovci – a to vypálení Juřičkova mlýna, v Prlově a Lačnově, kde došlo k vypálení osady Vařákovy paseky.

--> --> --> --> -->