Přeměna uherskohradišťské teplárny v ZEVO o krok postoupila

Ilustrační foto
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uherskohradišťská teplárna má v plánu transformovat se v ZEVO, tedy zařízení pro energetické spalování odpadu. Tento proces má za sebou první významný byrokratický krok, a to tzv. EIA.

Už před třemi lety padlo rozhodnutí, že se uherskohradišťská teplárna promění v zařízení pro energetické spalování odpadu, tzv. ZEVO. Prvním nezbytným krokem bylo získání kladného stanoviska Zlínského kraje v procesu posuzování vlivu zařízení na životní prostředí. Toto první správní rozhodnutí je zároveň i garancí pro obyvatele.

„Z pohledu města a občanů to považuji za důležité rozhodnutí. Potvrzuje, že provoz ZEVO nebude mít negativní vliv na přírodu a zdraví lidí, a zároveň stanovuje přísné podmínky, které musí teplárna dodržet,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Podle jednatele společnosti CTZ Kamila Ondry je těchto podmínek celkem sedmnáct. Osm se týká přípravy výstavby ZEVO, šest samotného průběhu výstavby a tři provozu zařízení.

Týkají se především bezpečnosti budoucího provozu a ochrany životního prostředí. Například je povinnost použít nejmodernější technologie a umožnit veřejnosti sledovat on-line měření emisí,“ uvedl Kamil Ondra.

Dalším krokem, který musí CTZ udělat, je projít územním a stavebním řízením. Usilovat bude také o získání integrovaného povolení k provozu ZEVO. Už v příštím roce se navíc teplárna zbaví i hnědouhelného hruboprachu.

Ukončíme spalování uhlí po této topné sezoně. Následně budeme spalovat už jen zemní plyn. Zmíněné ZEVO by mělo být uvedeno do provozu někdy v roce 2028,“ dodal Ondra.

Přechod na nový zdroj energií se odrazí i v koncové ceně tepla. Jak se budou platby v příštím roce pohybovat, však ještě nyní není možné určit.

Už v roce 2030 vstoupí v platnost zákaz skládkování odpadu. Uherské Hradiště, které má ve společnosti CTZ podíl, tak za pomoci ZEVA vyřeší i problém s likvidací komunálního odpadu.

--> --> --> --> -->