Přeshraniční železniční doprava se Slovenskem by se měla ještě letos obnovit

Foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ - Horní Lideč – Púchov a Bylnice – Vlárský průsmyk – Horné Srnie. Dvě trati spojující Zlínský kraj se Slovenskem, po nichž dříve běžně jezdily osobní vlaky, jsou dnes téměř nevyužívané. To by se ale mělo už brzy změnit.

Snaha o obnovu železničního spojení vyplývá z výsledků aktuálních jednání, která probíhají mezi českou a slovenskou stranou.

Mezinárodní železniční doprava mezi Zlínským a Trenčianským krajem z Bylnice do Horného Srní byla výrazně omezena od prosince roku 2011 poté, co se nepodařilo nalézt vzájemnou shodu na jejím financování. V roce 2019 byla ze stejného důvodu zcela zrušena i osobní regionální železniční doprava mezi Horní Lidčí a Púchovem,“ připomněl jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář.

Po schůzce na slovenském Ministerstvu dopravy v Bratislavě, které se letos v únoru zúčastnil náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy Radek Doležel, však lze očekávat, že přeshraniční spojení by mohlo být obnoveno už na konci letošního roku.

Na jednání byla vyjádřena shoda v tom, že prioritní je nyní obnovení osobní regionální dopravy na trati Horní Lideč – Púchov, která má velký potenciál pro dopravu lidí z České republiky do zaměstnání v Púchově a pracujících ze Slovenska do Vsetína,“ uvedl Radek Doležel.

Snahou je zavést toto spojení už do jízdních řádů, které začnou platit letos v prosinci. „Nyní se upřesňují počty vlaků, jejich časové polohy a provozní náklady,“ pokračoval Doležel.

V případě trati Bylnice – Horné Srnie je obnovení provozu komplikovanější z důvodů legislativních a z důvodů finančních možností objednatele na slovenské straně. „Jednání budou pokračovat i v případě této trati, nicméně zde se jako možný termín obnovení aktuálně jeví až prosinec 2024,“ uzavřel Martin Štětkář.

--> --> --> --> -->