Prezident Miloš Zeman ocenil osobnosti ze Zlínského kraje

Cenu Jože Plečnika 2020 si na Pražském hradě převzali (zleva) Jan Pijáček, Věra Kovářů, Jana Spathová a Miroslav Kovářík.
ZLÍNSKÝ KRAJ – Za celoživotní přínos v péči o kulturní dědictví našeho venkova byly prezidentem České republiky Milošem Zemanem oceněny čtyři osobnosti z regionu.

Zlínským krajem byli nominováni na cenu Jože Plečnika 2020: etnografka a památkářka Věra Kovářů, starosta obce Vlčnov Jan Pijáček, Jana Spathová z Velehradu, která se celý život věnuje památkám, a také dlouholetý starosta obce Modrá Miroslav Kovářík.

Stříbrnou medaili a certifikát převzali z rukou prezidenta na Pražském hradě 18. srpna. Slavnostní udělení cen se mělo uskutečnit už v loňském roce, s ohledem na epidemickou situaci ale bylo o rok odloženo.

„Cena Jože Plečnika je výrazem poděkování osobnostem za jejich celoživotní přínos v péči a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic. Této práce si velmi vážím a všem oceněným bych chtěla pogratulovat a současně poděkovat za ochranu kulturního bohatství našeho kraje,“ uvedla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury.

Cena Jože Plečnika je udělována osobnostem, které se zasloužily zejména v posledních 30 letech o záchranu, obnovu, uchování a využití materiálního kulturního dědictví venkova daného kraje.

Kdo jsou oceněné osobnosti:

Miroslav Kovářík je od listopadu 1990 soustavně starostou obce Modrá. Byl zvolen jako jeden z nejmladších starostů v tehdejším Československu, a díky dlouhodobé systematické práci a nadšení se mu podařilo proměnit obec Modrá v jednu z nejnavštěvovanějších turistických lokalit Zlínského kraje. Od roku 1994 realizuje řadu projektů, které tvoří udržitelný a ekonomicky soběstačný areál Skanzen Modrá, jenž ročně navštíví až 240 tisíc lidí.

PhDr. Věra Kovářů je dlouholetá etnografka, památkářka, organizátorka řady festivalů a slavností, autorka pořadů, sběratelka a stále aktivní odborná poradkyně, která působí napříč regiony naší země, předně na území Zlínského a Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. V roce 2016 spolupracovala jako odborný konzultant při natáčení filmu Děda z prostředí Valašska.

Jan Pijáček je bývalý starosta obce Vlčnov, iniciátor a organizátor řady projektů ve Vlčnově, z nichž mnohé přesáhly hranice obce. Díky přispění a pomoci Jana Pijáčka se kulturní statek Jízda králů dostal v listopadu roku 2011 na Reprezentativní seznam nehmotného dědictví lidstva UNESCO.

PhDr. Jana Spathová z Velehradu se celý život věnuje památkám a mimořádně se podílela na popularizaci, záchraně a revitalizaci památkového fondu na území Zlínského kraje. Publikuje v magazínech, věnuje se aktivní dokumentaci v terénu, je členkou porot pro architektonické projekty ve Zlínském kraji a řady odborných a vědeckých komisí a rad. Iniciuje a organizuje odborné semináře, přednášky a workshopy. Účastní se odborných konferencí doma i v zahraničí, zaměřených na problematiku lidového stavitelství a jeho záchrany.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x