Přístavba za miliardu v Kroměřížské nemocnici umožní centralizaci hlavních provozů

Foto: Nemocnice Zlínského kraje
KROMĚŘÍŽ – V Kroměřížské nemocnici vznikne za miliardu korun přístavba budovy A, díky které se sloučí všechny hlavní provozy pod jednu střechu. Jde o největší projekt v historii nemocnice, uvedl v tiskové zprávě hejtman Jiří Čunek.

Budova se rozšíří o dvě nová křídla, stávající budovu čeká rekonstrukce. „Díky tomu vznikne kompaktní centralizovaný monoblok, kde budou umístěné všechny důležité a na sebe navazující provozy,“ uvedl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Vše bude pod jednou střechou. „Jde o největší investiční projekt v historii Kroměřížské nemocnice za více než miliardu korun, který s sebou přinese zásadní modernizaci nemocnice a výrazné zkvalitnění nemocničních provozů, aby odpovídaly požadavkům 21. století,“ uvedl Čunek.

Ředitel nemocnice Petr Liškář uvedl, že původně byla v plánu v budově A rekonstrukce operačních sálů, což by stálo přes 100 milionů. „Ukázalo se ale, že by to byl nekoncepční krok, protože by se tím nezměnilo to zásadní, co potřebujeme, tedy logistika pacienta a návaznost ostatních medicínských procesů. Nově rozšířená budova to nabídne. Celá nemocnice se tak zkompaktní do jednoho celku,“ uvedl Liškář.

Zdravotní péče bude na jednom místě. „Umožní to přesun suchou nohou, zvýšení produktivity a kvality poskytované zdravotní péče. Díky kratším vzdálenostem se budou moci lékaři, zdravotní sestry i další personál pružněji přesouvat tam, kde jsou potřeba. Tím se naplní princip, že lékař má chodit za pacientem, a nikoliv naopak,“ řekl Vandík.

V novém monobloku se bude dbát na striktní oddělení trasy ambulantních pacientů od hospitalizovaných, aby se vzájemně nepotkávali. „Na lůžkových odděleních bude každý pokoj primárně určen pro dva pacienty s tím, že v případě potřeby se může přizpůsobit na jednolůžkový pokoj bez jakýchkoliv konstrukčních změn. Každý pokoj bude mít své vlastní bezbariérové sociální zařízení,“ popsal Vandík.

V budově se počítá i s rozšířením gynekologicko-porodnického oddělení a novorozeneckého oddělení. „Rodičkám nabídne komfort v podobě pobytu na pokoji hotelového typu, kde budou moci zůstat po celou dobu hospitalizace, a to i s rodinnými příslušníky. Nemocnice tím chce maminkám vyjít vstříc, aby se v porodnici cítily jako doma,“ informoval Vandík.

Rozšířená budova A pojme zdravotnické provozy z budovy B, která by v budoucnu mohla sloužit k jiným účelům. „Například pro následnou péči nebo by se zde mohlo vybudovat ubytování pro zaměstnance,“ poznamenal Vandík.

Vznikne také areálová komunikace v jižní části s napojením na ulici Albertovu a Havlíčkovu, kam se má přesunout hlavní těžiště dopravy. „To by umožnilo vznik nového hlavního křídla nemocnice se severním hlavním vstupem, v jehož blízkosti by mohly vzniknout autobusové zastávky i velkokapacitní parkoviště pro pacienty a personál. Přemístěním komunikací do jižní části areálu by rovněž došlo ke zklidnění provozu v ostatních částech areálu nemocnice, kde by se venkovní plochy do budoucna mohly využít jako místa pro odpočinek a relaxaci,“ řekl Vandík.

Podle Čunka je snahou, aby stavba vznikala po etapách. „Proto od nás i zpracovatel generelu obdržel zadání zpracovat ten proces etapovitě tak, aby bylo možno na jednotlivé části stavby postupně plynule navazovat. Pokud vše půjde dobře, s realizací první etapy bychom mohli začít do dvou, tří let,“ uzavřel Čunek.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x