Průmysl 4.0 vyžaduje změnu v získávání kompetencí a kvalifikace

ZLÍNSKÝ KRAJ - Technicky vzdělávat mladou generaci pro potřeby průmyslu 4.0, nikoli pro průmysl minulých desetiletí – to je cílem projektu, kterým se intenzivně zabývá spolu s dalšími partnery Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Výsledkem mají být nově koncipované kompetence pro centrální databázi kompetencí a národní soustavu kvalifikací Ministerstva práce a sociálních věcí.

U prvního kulatého stolu se sešli v červnu letošního roku zástupci Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a jejího Institutu, dodavatelské společnosti Trexima, Svazu průmyslu a dopravy, škol a zaměstnavatelů, aby získali základní informace o projektu Kompetence 4.0 a ujasnili si hlavní kroky, které budou nezbytné pro jeho realizaci. Jde o to vytvořit tzv. kompetenční pyramidy, tedy přehledy dovedností, které by měli zvládat absolventi konkrétních technických oborů, aby se mohli po ukončení příslušného vzdělávání rychle uplatnit v praxi u svých zaměstnavatelů.

„Je zapotřebí dát do souladu to, co se učí ve školách, s tím, co dnes požadují zaměstnavatelé, tedy firmy v epoše Průmysl 4.0, která spočívá na digitalizaci, robotizaci a modernizaci všech výrobních procesů. Školství totiž částečně ustrnulo. Učí se podle rámcových vzdělávacích programů, které jsou více než deset let staré. Některé profese zanikají nebo se podstatně mění, jiné nové vznikají,“ vysvětluje ředitelka KHK ZK Iveta Táborská.

Na úrovni čtyř krajů zapojených do projektu bude současně podporována užší spolupráce škol a firem, směřující k zavádění prvků duálního vzdělávání, ve kterém škola odpovídá za teoretickou výuku, kdežto praktické dovednosti dává učňům firma. V Česku pro tento model zatím neexistuje legislativa.

Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z. ú., který je už od roku 2016 nositelem krajského Paktu zaměstnanosti, se zapojil do pilotního projektu Kompetence 4.0. Jeho řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bude probíhat v letech 2019–2022 ve čtyřech krajích: Zlínském, Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém.

„Na osmi oborech chceme vytvořit smluvní partnerství škola – firma, zařadit více praxe ve firmě, aby žák získával pracovní zkušenosti už podle nejnovějších požadavků, a revidovat dosavadní obsah a strukturu vzdělávání podle současných potřeb trhu práce. Jedním z výstupů může být i podklad pro změnu některých školních vzdělávacích programů,“ upřesnila Olga Šišková, pracovnice IKHK ZK.

V nejbližším dalším období se předpokládají individuální schůzky mezi školami a firmami a navazování konkrétních partnerství.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x