Průtah Uherského Ostrohu čeká velká rekonstrukce

Foto: ŘSZK
UHERSKÝ OSTROH - Město Uherský Ostroh čeká v tomto roce stavební úprava části silničního průtahu II/495 v délce 657 metrů. Stavební práce zde začaly 18. května a potrvají do konce listopadu, serveru Zlin.cz to za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) uvedl Vojtěch Cekota.

Vozidla o hmotnosti do 7,5 tuny a také autobusy budou projíždět stavbou v jednom jízdním pruhu, pro nákladní automobily bude platit objízdná trasa přes Veselí nad Moravou.

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/495 v průjezdním úseku města Uherský Ostroh. Začátek řešeného úseku je situován za mostem, konec úpravy se nachází před křižovatkou se silnicí I/55. Celková délka řešeného úseku je 657 metrů. „Dojde zde ke sjednocení šířky (rozšíření) vozovky na sedm metrů mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. V místech rozšíření vozovky a překopů, nutných pro vybudování nových dešťových vpustí, bude provedena nová konstrukce vozovky a v celém úseku budou obnoveny asfaltové vrstvy v celé šířce vozovky. Odvodnění vozovky bude zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které budou napojeny do stávající kanalizace,“ upřesnil Cekota s tím, že součástí stavby bude výstavba zastávkového pruhu pro osobní linkovou dopravu, vodorovné a svislé dopravní značení.

Stavební úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Uherský Ostroh. Předmětem této městské stavby bude stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem, obnova stávajících a doplnění nových chodníků včetně obrub vymezujících vnější hranu silnice II/495 v návaznosti na její úpravu, vybudování stezky pro chodce a cyklisty, parkovací plochy a přeložka veřejného osvětlení.

Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,725 milionu korun (vč. DPH). Investorem je ŘSZK. Stavební práce potrvají do konce listopadu.

Pro nákladní automobily nad 7,5 tuny bude platit úplná uzavírka, objízdná trasa je stanovena přes Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Provoz vozidel do hmotnosti 7,5 tuny bude po celou dobu veden jednosměrně po stavbě, a to od silnice I/55 ve směru k náměstí. Ve směru od Moravského Písku bude za mostem přes Moravu silniční doprava převedena na místní komunikaci až po silnici I/55.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x