Radnice ve Vsetíně ocenila tamní pedagogy

Foto: MěÚ Vsetín
VSETÍN – Vsetínská radnice tento rok vyznamenala šestici nejlepších pedagogů. Server Zlin.cz o tom informovala mluvčí radnice Jana Raszková.

Ani letos město Vsetín nezapomnělo na důležitost práce učitelů pro vzdělávání nastupující generace. Původně pro ně radnice připravila slavnostní večer s divadelním představením u příležitosti Dne učitelů, kde měla být ocenění Pedagog roku 2019 předána. Současná situace spojená se šířením koronaviru ale toto tradiční setkání znemožnila. Předání cen tak proběhlo v komorním duchu na městském úřadě. Pedagogům poblahopřáli starosta Jiří Růžička a místostarosta Tomáš Pifka.

„Milí pedagogové, letošní rok byl pro vás pro všechny obrovskou výzvou. Ze dne na den se změnila forma výuky, což nebylo pro vás ani pro vaše svěřence jednoduché. Máte můj hluboký obdiv a uznání, moc si vaší práce cením. A děkuji za ni,“ pronesl k přítomným starosta Vsetína Jiří Růžička.

V kategorii Výrazná pedagogická osobnost ve škole zřizované městem byli oceněni:

Pavla Adámková, učitelka Základní školy Ohrada

Svou pedagogickou kariéru zahájila po VŠ v ZŠ Rybníky a po jejím zrušení v roce 2004 přešla na ZŠ Ohrada, kde učí dodnes. S neutuchající energií připravuje žáky na nejrůznější sportovní soutěže, podílí se na organizaci mezinárodních atletických závodů, jichž je škola či město Vsetín pořadatelem. Jako oblíbený instruktor se účastní sportovních kurzů, vede na škole kroužek volejbalu. Zapáleně vyučuje také přírodopis a je také autorkou návrhu interaktivních výukových panelů pro novou venkovní učebnu.

Michaela Vráželová, vychovatelka Školní družiny Základní školy Trávníky

Už 25 let pracuje jako vychovatelka ve školní družině. Kromě toho vede dramatické kroužky, které založila pro žáky I. I II. Stupně. S dětmi absolvuje řadu jejich vystoupení a divadelních přehlídek. Pořádá i víkendová či prázdninová soustředění a na konci školního roku akci „Noc ve školní družině“.

Olga Zedníková, učitelka Mateřské školy Ohrada

V MŠ Ohrada pracuje od roku 2004 jako učitelka. Od počátku svého působení je velmi pečlivá a svědomitá. Opakovaně je jí svěřována role „uvádějící“ učitelky, často vede praxi studentek. Je organizátorkou řady akcí ve školce, jako například karnevalů, dětských dnů či divadelních představení.

Markéta Krůželová, učitelka ZŠ Sychrov

Povolání je pro ni koníčkem. Vymýšlí nejrůznější metody výuky a zábavné způsoby, jak děti zaujmout. Je autorkou knihy „Máme rádi sloh“, v níž je mnoho nápadů a námětů k zábavné výuce slohu. Zajímá se o tradiční i alternativní metody výuky a hledá možnosti jejich spojení. Má mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi s různými postiženími a specifickými potřebami.

V kategorii Pedagogický pracovník ve školách jiných zřizovatelů získali ocenění:

Karel Kostka, ředitel Střední školy a Základní umělecké školy Kostka

V roce 1992 založil na Vsetíně soukromou Střední školu Kostka, o rok později pak síť 24 středních škol po celé ČR, která fungovala do roku 1997. Za 30 let existence SŠ Kostka ji absolvovaly tisíce studentů nejen z ČR, ale i dalších států celého světa. V roce 2008 zřídil pro své pracovníky i veřejnost mateřskou školu, která je současně vzorovým pracovištěm studentů pedagogických oborů. V roce 2013 otevřel na Vsetíně vysokou školu vyučující v současnosti obory Pedagogika, Žurnalistika a Psychologie. Od jara roku 2018 funguje i Základní umělecká škola Kostka.  Kromě práce pro svou školu Karel Kostka přednáší na řadě škol v zahraničí, věnuje se literární a malířské tvorbě, pracuje pro Mensu a podílel se i na vzniku Klubu nadaných dětí Mensy ŠR, která funguje při ZŠ Rokytnice.

Vojtěch Smolík, učitel Střední odborné školy Josefa Sousedíka

Jako pedagog působí ve školství od roku 1992. Od roku 1998 do roku 2008 pracoval v soukromé firmě, ale pak se opět vrátil do role učitele. Pracuje jako učitel odborného výcviku pro obor instalatér a za 18 let předal své zkušenosti mnoha desítkám žákům. Ti jsou na trhu práce žádaní a řada z nich si již založila prosperující instalatérské firmy. Vojtěch Smolík umí své žáky pro obor nadchnout, aktivně jim vyhledává možnosti praxí ve firmách už při studiu. Ve škole vede i kroužek „Zručný domácí kutil“, který je určen i pro žáky základních škol. Úspěch slavily i letní tzv. Polytechnické tábory.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x